Henrik Mogensen

Skoleleder og leder i FRItiden

Kristian Heick

Lærer

Helle Rasmussen

Lærer, Gruppeleder for Jupiter, Lærerrepræsentant i bestyrelsen

Randi Jepsen

Pædagog i FRItiden

Leif Monberg

Pedel

Helle Albertsen

Køkkenleder, Souschef & sikkerhedsrepræsentant

Maria Reimer Jensen

Lærer

Simone Stenderup

Lærer, Gruppeleder for Jorden

Elizabeth Haupt Jørgensen

Pædagog i Jorden og FRItiden

Lasse Sandström

Skolesekretær

Anne Bothe

Lærer

Kirsten Ringgaard Jensen

Lærer og tillidsrepræsentant

Michael Banke

Lærer, Gruppeleder for Mars

Ann Kamieth Kjær Matthiessen

Pædagog i Jorden og FRItiden

Michael Brande

Lærervikar og pædagog i FRItiden

Ditte Marie Petersen

Lærervikar

Kivi Simone La Boube

Lærer, Gruppeleder for Venus

Ida Lykkegaard

Lærer, Gruppeleder for Jupiter

Lotta Karlborg

Lærer, Gruppeleder for Merkur

Pia Hansen

Køkken og FRItiden

Maj-Britt Pedersen

Køkken