Gitte Slejborg

Skoleleder og leder i FRItiden

Helle Rasmussen

Lærer, Gruppeleder Jupiter

Randi Jepsen

Pædagog i FRItiden

Leif Monberg

Pedel

Helle Albertsen

Souschef & Køkkenleder

Maria Reimer Jensen

Lærer

Simone Stenderup

Lærer, Gruppeleder Jorden

Elizabeth H. Jørgensen

Pædagog i Mars og FRItiden

Mads B. Storgaard

Lærer, Gruppeleder Venus

Anne Bothe

Lærer, Gruppeleder for Merkur

Kirsten R. Jensen

Lærer, Gruppeleder Mars

Michael Banke

Lærer, Gruppeleder Mars

Ann K. K. Matthiessen

Pædagog i Mars og FRItiden

Birgitte Birkholm

Sekretær

Kivi S. La Boube

Lærer, Gruppeleder Jorden

Ida Lykkegaard

Lærer, Gruppeleder Jupiter

Lotta Karlborg

Lærer, Gruppeleder Merkur

Pia Hansen

Køkken og FRItiden

Maj-Britt Pedersen

Køkken