Jorden 4.-5. klasse

Dagligdagen i Jorden: Jorden er en sammenlæst klasse fra 4-5 klasse. Mandag morgen starter op med, at vi hører, hvad vi hver især har foretaget os i weekenden. Derved øver vi os i at lytte på hinanden. Herefter går vi i gang med det faglige. Fredag hører vi, hvad hver elev skal lave i weekenden.

Når man har en klasse, som spænder fra 4.-5. klasse, er der forskel på, hvor eleverne er i følelseslivet. Dette har jeg over for eleverne beskrevet ved at beskrive en fjerdeklasses værelse, som jo naturligvis er fyldt med legetøj, hvorimod en sjette klasses elev har et ungdomsværelse med alt, hvad dette indebærer. Dette skel indebærer at trivslen i klassen er vigtig at have fokus på.

Stjerne-harmonien: Vi anser os alle for stjerner. En stjerne er jo speciel ved, at den kan lyse i mørket, den er også forbundet med magi. Sådan kan mennesket jo egentlig også beskrives, at når vi har det godt – så lyser vi, og hver og en af os er jo magiske, da der kun findes en af os!

Vi går meget op i at se hinandens stjernelys.Vi har fem- stjernepunkter i klassen, som skal sikre stjerne-harmoni (altså mulighed og rum for, at vi alle kan lyse).

De fem stjernepunkter:

  • Respekter hinanden
  • Hjælpe hinanden
  • Mærk efter
  • Holde ro i klassen
  • Tag ansvar

Hver elev hører fra de andre, hvad netop gør ham/hende speciel. Vi har hver uge to elever, som de andre elever skal have særligt fokus på. Dem kalder vi ”ugens stjerner”. Inden vi hører hver elev, starter vi op med fem minutters stilhed, hvor vi sidder med lukkede øjne og lader tankerne flyde. Derefter kommer to minutter, hvor vi tænker på ugens stjerner. Når de så får lov til at åbne øjnene, skal de hver især skrive om de to stjerner i deres stjerne-mapper. Når de er færdige med det, må de skrive om stjerne-stunder i Jorden. Dvs. situationer, hvor de andre end ugens stjerner lyste.

Når alle har skrevet noget fortæller vi ugens stjerner en af gangen selvfølgelig, hvad der netop gør dem specielle. Her bliver nævnt ting som god klassekammerat, du er sød, du er sjov når du finder på skægge ting osv. Herefter nævnes stjerne-stunderne.

Hver ting skriver jeg op i et stjerne-hæfte, dette gør jeg for senere at kunne lave et lamineret stjerne-diplom til dem, med alt det som er blevet sagt. Dette diplom får de ved skoleårets afslutning.

Hver fredag afsluttes med, at vi i klassens time udfylder et stykke papir hver især, hvor vi vurderer, hvordan det er gået med stjerne-harmonien. Vi siger også farvel og god weekend på en helt speciel måde. Vi stiller os i rundkreds og jeg starter med at gå rundt og kigge hver elev ind i øjnene, mens jeg med et håndtryk ønsker dem en ”stjernegod-weekend”. Herefter går eleverne rundt i rundkredsen og skal gøre det samme. Til sidst afslutter vi det hele med, at vi hver især ligger en hånd ind i midten mens vi råber vort motto: Stjerne-jorden!

Stjerne-harmonien skal ses som en form for videreførelse af den indre sol som eleverne stiftede bekendtskab med i Merkur.

Begrundelse for valg af stjernen som symbol: Jeg har valgt den femtakkede stjerne, fordi jeg er matematiklærer og godt kan lide den matematik, som ligger bag den femtakkede stjerne. Den femtakkede stjerne fremkommer ved diagonalerne i en femkant. I femkanten kan man finde et forhold, som er beskrevet ved den gyldne brøk. For mig som matematiklærer syntes jeg, at denne matemagi passer godt med vores beskrivelse af en stjerne som symbol.

Helle Rasmussen – gruppeleder i jorden