Jupiter 8.-9. klasse


At være elev i Jupiter på Ærø Friskole er forbundet med at skulle til afgangsprøver. Derfor er tiden præget af at forberede den enkelte elev på de forestående prøver og ikke mindst en skolegang og et liv udenfor Friskolens trygge mure.

Eleverne er siden de trådte ind på skolen blevet guidet gennem faglige og sociale udfordringer, som har haft til formål, at udvikle deres viden og bevidsthed om dem selv, så de nu står med bedst mulige forudsætninger for at vælge og tilrettelægge deres videre færd i livet.

Tiden i Jupiter handler altså om, at få klædt den enkelte på til afgangsprøven, men også om at få fokus og retning på tiden efter Ærø Friskole.

Der bliver arbejdet med den obligatoriske projektopgave i 9.klasse og større selvvalgt opgave(OSO) i 10.klasse. Herudover arbejdes der så vidt muligt tværfagligt, så eleverne oplever og ser en sammenhæng mellem fagene. Sammenhængen kommer til udtryk i projektopgaverne, som eleverne fremlægger for et større publikum alene eller i grupper.

Jupiter er dog ikke kun afleveringsopgaver og eksamensræs. Eleverne skal også i erhvervspraktik, på lejrskole hver andet år til udlandet og mindre ekskursioner, hvor samværet og hyggen er højt prioriteret.

Sidst på skoleåret er der den traditionsrige og mest fantastiske sommerfest, som eleverne forbereder festlige indslag til i fællesskab.