Merkur - basis og 1. klasse

I Merkur nyder vi godt af at have basis og første klasse sammen. Merkurs særegne kultur, bliver helt naturligt givet videre til de nye elever af de gamle elever. Vi er bevidste om at Merkur er indgangen til skolelivet-forhåbentligt et sprudlende et, og lægger derfor stor vægt på, at årene i Merkur giver tryghed, gode skolevaner og appetit på det videre skoleliv!
En tidligere Merkur elev udtrykte det nogenlunde således

Skolen er som en kæmpe bog.
Merkur er første side.
Vi elever er bogstaverne, vi lærer af at blive læst af lærerne…

 

 

 

Når de nye elever starter i basis klasse, bliver de mødt af en “Velkomstven” fra 1. klasse, som de i starten også sidder ved siden af i Merkur og til spisningen. Velkomstvennen skal hjælpe den nye med at føle sig godt modtaget men også små-praktiske ting som, hvor er det nu toilettet er? Hvor er det frugten står?, Hvad skal jeg når det ringer?….

Vi værdsætter fælleskabet i Merkur, og har en “Fællestime” hver dag, hvor vi har et “Åbne dagen-par”. De laver vores stofkalender, de laver regnestykket over hvem der er i Merkurs fælleskab den dag, finder ud af hvad vi skal spise og hvem der skal hvad efter skoletid. Det er også i denne time at vi i perioder bl.a. vil have fokus på engelske lege, musik-genrer, bevægelse-lege, og årstider!

Dansk og matematik er opdelt i basis og 1.klasse. Der vil for alle være en dansk og matematiktime dagligt, undtagen onsdag hvor vi er af sted, her vil vi også arbejde med færdigheder og begreber fra begge fag!Læring i Merkur


 

Merkurs kultur

Med inspiration i Løgstrups tanker, om at det er i mødet med hinanden at vi bliver til,
så er det grundlæggende fundament i Merkur at vi ser hinanden og at vi hver især har betydning for hvordan den andens dag bliver.

Vi møder hinanden med tillid til, at blive mødt som et menneske med værdi.

Vi har også en anden rød tråd, den hedder “For at kunne blive behandlet lige må vi behandles forskelligt.”

Vi gør meget ud af at fortælle eleverne at alle er forskellige, har brug for forskellige ting og lærer forskelligt.


Merkur-02

Merkurs tre trivsels regler:

  1. Husk at sige “stop”, når nogen går over dine grænser, og husk at mærke efter når de gør det.
  2. Husk at respektere de andres stop.
  3. Vi siger ja til hinanden – ingen skal udelukkes i lege og fra fælleskabet.

Pas på hinanden
– den du passer på driller du ikke, den du passer på trøster du
etc…..

Onsdagsnaturen

Hver onsdag fra ca. 9.30 til 12.30 begiver vi os nysgerrigt ud i den ærøske natur, for at sanse, opleve, og erfare i fællesskab.

Husk eleverne skal have turrygsæk, regntøj og drikkedunk med, hver onsdag!
Køkkenet sørger for at vi får mad med!

Fokus er på faget Natur og Teknik, men vi vil lave ting og berøre emner som kommer fra alle fag.

Vi samler ting  til “Forundrings-bordet” hjemme i Merkur, her vil vi udstille de ting vi finder i naturen.

Merkur-04Merkur-03