Nyt fra Jorden

17. september

Kære Forældre

I dansk (mandag og tirsdag) arbejder vi med vores D,dansk bog. Vi har netop læst en fabel der hedder Gif, Gaf, Giraffenguf. Den starter fra side 25. Hver elev har til på mandag fået et lille stykke for som de skal læse  med “skuespillerstemmer”.
• En nærmere introduktion kan I se på side 36 opg. 15.

Vi har på vores onsdagsture været forskellige steder hen på Øen. Dette skal vi ikke mere. I dansk i dag og i morgen har vi først i grupper lavet et tankekort (noget eleverne blev introduceret til, da vi havde Vagn Steens associationsdigt) om de steder vi har været og ud fra det laver vi et fælles associationsdigt om vores ture.
Dette afleverer vi så til UFO, og så fortsætter han det videre arbejde om onsdagen. De i hvert fald to måske tre næste onsdage er vi her på skolen, hvor eleverne skal være i grupper inddelt efter interesseområde. De vil få info om det i morgen i dansk.

I morgen fredag vil jeg også gerne med eleverne på biblioteket, de skal derfor have sygesikringsbevis og kode til biblioteket med. Mit håb er at alle får lånt en skønlitterær bog, som de kan bruge som frilæsning.

Jeg prøver at strukturere mine dansktimer således  at mandag og tirsdag arbejder vi i D’dansk bogen, torsdag har vi stavbogen (elever der tilhører 4 klassetrin har en Stav 4 og elever der tilhører 5. klassetrin har Stav 5).
Fredag har vi grammatik, hvor vi bl.a. træner ordklasser, da ikke alle er helt skarpe i det. I de sidste tyve minutter af timen træner vi sammenbundet skrift. Jeg har et ønske om, at vi til jul skriver et julekort med vores smukke håndskrift.

I engelsk har jeg inden fra undervisningsmidler lånt to bøger ” Friends” og  “world og Records” dem har vi læst og talt udfra. Vi har også lavet opgaver, som jeg har hentet fra PS Sprog.

Dette var vist alt

Så husk:

• bibliotek i morgen fredag: sygesikringsbevis og kode
• læselektie til mandag den 21. september

MvH
Helle