Referat af forældrerådsmøde d. 27.11.2014

Sted: Hos Ulla

Tilstede: Kristian, Ulla, Inger, Michael og PT

Afbud / ikke tilstede: Frauke, Katja, Helle; Connie

Referent: PT

1.    Godkendelse af referat og referent

Godkendt! PT

2.    Intranet opdatering v. Frauke

Udsat da Frauke have meldt afbud.

3.   Formålsbeskrivelse godkendes

Godkendt, med ændring om at tilføje at ”planlægning af Julemarked startes op” i August møde.

3.    Julemarked

Var blevet besluttet af aflyse da vi var for sent ude.

Mail fra Kivi med hendes reaktion på samarbejdet med bl.a. økologisk forening. :

Vi er allerede tilmeldt til at deltage på Torvet igen i år, da vi gerne vil støtte initiativet der.

Foreningen er også blevet spurgt om vi ville deltage nede på Værftet, da de også vil sætte boder op der.

Vi synes det er vigtigt at vi ikke spreder os for meget rundt i byen, da der ikke er bodholdere nok til det – endnu!

Jeg tror der er mange som gerne vil stå indenfor i varmen, så jeg vil ikke afvise at vi evt vil være med næste år.

En mulighed kunne måske også være skolegården – det giver ikke varme.. men et af kritikpunkterne af at holde det på skolen, er at bogholderne ikke synes at lokalerne og belysningen har været optimale for at få lavet en hyggelig julebod…måske I har nogle ideer?

Da vi, tidligere afholdte julemarkedet rundt omkring hos medlemmerne var det f.eks et krav at alle skulle pynte op med julelys, så vi kunne slukke de “grimme” neonrør…det er et stort arbejde at få lavet en “julehule” men erfaringerne viste os at det var den hyggelige stemning der gjorde at folk kom igen – år efter år.

Lige pt har vi ikke en markedsgruppe som kan lægge de timer det kræver at få sat scenen til et julemarked.

 

Lad os endelig snakke videre og høre hvad I har i tankerne 🙂 .

 

Noget andet er at der virkelig mangler “aktive børn” i byen til Julemarkedet.

– Salg af hjemmelavede julesmåkager

– Nisser som laver søde nissestreger

– Musik/Sang

Dette er mest tænkt som PR for skolen og jeg kan ikke umiddelbart se Økologiske Ærø i det…men blot tanker/ideer, hvis der er kræfter til at gå videre med det 😀

 

Kh Kivi

 

Enighed om at få mere gang i Julefest / marked igen. Gerne med Øko-forening.

  • nsket er at Friskolen er synlig når der er arrangementer i byen.
  • nsker en tilbagemelding fra ledelse og lærere omkring hvordan et samarbejde kan være. PT snakker med Majbritt herom.

Arrangeres allerede i august for at være ude i god tid.

5.    Skolegårdsprojekt v. PT

PT fortalte at John Moloney havde taget teten og der nu blev afhold ugentlige korte møder, mhp. At få kørt et projekt i stilling. Frans Albertsen sad med i forhold til hans erfaringer med at søge fonde. Derudover består arbejdsgruppen indtil videre af Ritte Hagens og PT.

Følgende handlinger var i gang:

John havde kontakt til Kommunen mht. at få parkering væk. Indtil videre fået accept at parkering først var efter kl 16. Det skal afklares hvilke skrevne bestemmelser der på området med henblik på at få biler helt væk fra den store gård mod Vestergade.

John haft kontakt til Byhistorisk forening der bakker op om at gården er parkringsfri og at området skal gøres til hele byens som et rekreations og aktivitetssted.

PT har kontakt til 6 firmaer der leverer legepladsløsninger.

PT have holdt møde med lærerne om ønsker:

Helle var i tvivl om gummi i skolegård var en god ide, da hendes erfaring var at det blot kunne give voldsomme brandmærker istedet. Og hvis belægning koster 400.000 kr så ville lærerne prioritere andre tiltag istedet for. Evt. bevare asfalt i skolegård mod Vestergade men lave andre områder med gummi til de små.

 

Vigtigt at afklare om det overhovedet er godt at spille fodbold/ hockey på. PT spørger leverandører.

 

Maria ville gerne have gummiet for at undgå asfaltsår. Hun ønsker balance aktiviteter og svinge rundt (styrke labyrintsans). Idé med “snegl” med træstubbe – måske i solgården.

 

Pernille ønskede optegnet bane.

 

Generelt ønske om net bag mål for at holde bolde på skolens område. Ønske om at kunne gå rundt om banen mens det spilles. Reducere banestørrelse.

 

Generelt flere grønne områder til hygge/gemmeleg og fordybelse.

 

Buholo ønske en grøn hule hvor man kan gemme sig. Der er en lille have syd for fodboldbanen- bag betonmuren (baghave til “farmors have”) som hun godt kunne tænke sig at erhverve. Hun vil undersøge hvem der ejer det!

 

Søren snakkede om noget lignende en “militær øvelsesbane” placeret langs ved køkkenet. Og gerne et system så man kunne balancere/klatre hele vejen rundt om skole uden at røre jorden – i sammenhæng med andre tiltag omkring skolen.

Han ønskede større mål (håndboldmål størrelse)

Opdatering af klatre-håndtag på klatrevægge ville være en god ide da de var gamle.

Grillplads, et sted i gården så det kunne indbyde til familiehygge.

 

Cykelstativer ud mod østside af skole ønskes fjernet, men Peter Kjær har tidligere fået afslag fra Kommune. Men det skal da prøves igen. Måske en mini boldbane der med gummiundelag til Nord børn og Fritiden. Måske med net omkring så bold ikke ryger ud på vej.

Michael tilbyder at lave skitser.

PT vil snakke med skolen om det vil være en ide at få elevernes bud på aktiviteter!

5.    Evt.

I relation til ønsket at Friskolen skal være synlig og deltage i arrangement ønsker Forældrerådet at Friskolen skal være aktiv med i lysfest – måske mht. at bruge skoletid til at bygge lamper.

Fastelavn ligger 5. februar 2015. PT snakker med Majbritt om skabelon til Fastelavnsfest.

Opfodre alle forældre til at skrive en tanke til Majbritt – Michael laver et udkast. En slags indre sol.

Næste møde hos Inger, Oldevej 4, 15 jan. kl 19, Ulla bager kage/boller.