Referat fra forældrerådsmødet i maj 2015

Referent: PT

Mht. det sidste møde i Januar hvor jeg ikke kunne finde referat så skyldtes det at det aldrig blev holdt, men at vi fik styr på fastelavns over mail. Jeg har dog lavet et kort ERFA dokument ud fra “mailsne”, så vi kan huske hvad vi gjorde til næste gang (vedlagt).

Aftalte møder for hele året.

 • Næste møde 26. august 2015, kl 19.30 på skolen
 • Onsdag d. 4 november 2015, kl 19.30 på skolen
 • Onsdag d. 13. januar 2016, kl 19.30 på skolen
 • Onsdag d. 4 maj 2016, kl 19.30 på skolen

 

2.  Sommerfest

 • Samme koncept som sidste år mht. fælles buffet, men nu med mindre engangsservice og due. Vi skal selv medbringe service(vedlagt)
 • Helle kender antallet af vand, øl og vin – PT laver aftale med Netto – Kristian kontakter PT og har ansvar på at hente det i Netto – Helle sørger for plastik glas.
 • Frauke søger støtteforening om due (15 stk.)
 • Frauke (Erik) bestiller borde (15 stk.) + stole 120 stk. – Bordhentere henter før kl 16.30. Bordopstillere mødes 16.30 – Ved regn sættes borde op i bibliotek (den lille sal) og i køkken
 • Vigtigt at vi alle pointere til grupperne at dem der ikke har meldt sig til tovholder mht. opgaver kommer automatisk på oprydning
 • Hanne laver en liste med tillmeldte fra hver gruppe. (PT meddeler hende det!)
  Invitation vedlagt!

 

3.  Jobbank

 • Forslag fra Kivi: Målet er et større forældreengagement – større fællesskab – oprettelse af jobbank – bakket op af bestyrelsen –
 • Kivi lavet oplæg med eksempler
 • Præsenteres for alle forældre ved næste forældremøde. Ved nye forældre får de papiret ved indskrivning.
 • Katja laver layout ud fra Kiwis oplæg med vores tilføjelser. Katja, sender den til forældreråd og Kiwi som viser den for bestyrelse.
 • Gulvvasker (mænd x 6 – 2 ad gangen!) – opgave for rengøringsbosserne, PT skiver til Hanne rengøringsboss.

 

4.   Ændring til formålsbeskrivelse

 • Procedure vedr. forældremøder ændres til at det er gruppelederen som indkalder til forældremøder og laver dagsorden.

 

 5.    Evt.

 • PT kontakter Hanne mht. at der står i formålsbeskrivelse af ”Skolelederen kontakter de respektive forældrerådsrepræsentanter når ny familie er indmeldt på skolen”
 • Alle dokumenter skal lægges på hjemmesiden til fremtidigt arkiv. PT kontakter Hanne / John M. mht. hvem der har ansvar herfor.