Referat forældrerådsmøde 10.03.2014

Tilstede: Michael, Helle, Majken, PT og Majbritt

Afbud: Ulla, Connie, Marianne og Ritte (har meldt helt fra)

Referent: PT

1. LAN- regler

Majbritt forklarede baggrunden for LAN. Oprindeligt opstået som initiativ fra Michael Andersen. Det er ikke er ikke et skole arrangement, selvom mange har troet det. Skolen lægger blot lokalitet til. Eleverne spiller PC-spil, ser film, bygger huler til sove i mm. Eleverne får et fantastisk sammenhold. Har været afholdt i forbindelse med fællespisning, hvorefter børnene blev og mange har været oppe til sent på natten og sovet på skolen. Der har været arrangeret fælles morgenmad. Det har været svært at skaffe frivillige forældre. Det har som regel været 2 voksne. Med erfaring fra årene anbefalede Majbritt at afholde LAN uden Nord, der dog kunne være med til fællesspisning.

PT stillede spørgsmål ved om LAN-arrangementet på forhånd var besluttet som et forældreråds-arrangement.

Majbrit så gerne at det var og at det allerede fremgik af skolens kalender.

PT kom med kritik af arrangementet mht. problem med voldelige spil og film som de små var tilskuer til, og problematiserede at der i arrangementet var et gruppepres på børnene om hvem der kunne være længst oppe.

PT fortalte at han og nogle andre forældre havde afholdt særlige Lege-LAN for mord så de også følte at de var med, men som foregik om eftermiddagen og aftenen i stedet for nat og med boldspil mm.

Michael mente, at et LAN koncept med spil om natten først skal være for 6. klasse og op.

Majbritt foreslog at holde et decideret LAN for de store elever. Og så arrangere et andet arrangement med overnatning – en slags skolefest og uden energidrik.

Hun rådede ikke til at Nord skulle være med til overnatning. Nord kunne dog foreslås at blive så længe at der var en forældre tilstede.

Helle stillede spørgsmål ved hvor mange voksne der skal være tilstede om natten. Hun så selv gerne 4 men minimum 2.

Det blev besluttet at et ikke var forældreråds opgave at afholde LAN, men dog at udstikke nogle regler for en sådan arrangement hvis nogen forældre ønskede at afholde det. Regler kunne være:

– Ingen indtagelse af energidrik.

– Venner har ikke adgang medmindre det er tidligere elever eller de følges med en voksen der kender dem.

2. Politikker på skolen.

Majbritt havde i mail fremsendt de regler som var lavet for kommunikation på skolen som blot var til orientering. Punkt bliver sat på igen til næste møde, hvor alle bedes have det læst.

PT bemærkede at han ikke så forældrerådet havde bemyndigelse til at vedtage noget (som det ellers fremgår nederst af dokumentet ”kommunikationspolitik mellem skole og hjem”).

3. Eventuelt?

Majbritt: Vi skal have defineret rammerne for forældreråd. (Der har ikke været lavet nogen!)

Majken fandt det vigtig at vi fik beskrevet rammer for hvordan vi tager imod nye forældre! Hvordan kan vi få forældre til at engager sig mere i skolen liv.

PT laver oplæg til beskrivelse af forældrerådets formål. Andre måtte gerne sende input til ham inden næste møde. Beskrivelse skal være klar inden forældremøde d. 22. maj 2014, hvor vi kan fremlægge det for alle.