Referat forældrerådsmøde 27.03.2014

Sted: Hos Majken

Tilstede: Helle, Majken, Ulla og PT

Afbud: Michael, Connie og Marianne

Referent: PT

 

1. Godkendelse af referat valg af referent

Var ikke læst – så det blev vel godkendt ubeset! – referent: PT

2. Runde med præsentation med ønsker og rolle i forældreråd (alle)

PT: Majbrit har påtaget sig for meget i for mange år – Forældreråd skal være ansvarlig for at arrangementer bliver afholdt. Og arbejde på at få motiveret forældre til at tage flere opgaver.

– Spørgsmålet er hvad kan vi kræve af forældre på friskolen. Måske er det mere et spørgsmål om at vi skal forvente mere af hinanden og bruge de kompetencer vi hver i sær har.

Helle undersøger hvad andre skoler har gjort for at indsamle forældrekompetencer og hvordan der kan bruges til arrangementer.

Vi skal gøre forældre det klart at de er vigtigt for friskolen. Sprede opgaverne ud på mange flere hænder

Helle: Uddelegere opgaver til faste arrangementer. Være med til at gøre Friskolen synlig på Ærø. Være med til at tage imod de nye forældre.

Rusket op i forældre.

Ulla: lave forældre arrangementer uden børn. Forældrerådet påtager sig én gang årligt at afholde en super duper forældre-tema fest. Formål: gøre det sjovt at være forældre på friskolen – skabe sammenhold og gøre det sjovt at være i forældreråd.

Majken -Æggekogning for friskolefamilier.

 

3. Orientering om kommunikationspolitik mellem skole og hjem (Majbritt – Helle?)

Afventer svar fra Maibritt. 2

4. Beskrivelse af forældrerådet ved Majbritt/PT’s udkast(PT)

Udsat til næste møde da ingen havde læst det! Beskrivelse skal være klar inden forældremøde d. 22. maj 2014, hvor vi kan fremlægge det for alle.

5. Hvilke arrangementer / opgaver kunne vi tænkes at stå for – Brainstorm (Alle)

– Friskole sponsorere sæbekassebil. Koster 5000 kr. alle forældre betaler til det – måske et problem at få indsamlet (Helle) Måske lade ”hatten” gå rundt til et arrangement. Ellers lade støtteforening bidrage.

– Æggekogning (Majken)

– Discofest for friskole forældre og børn – måske i relation til fastelavn (Helle)

– Bowling for de større klasser – evt. sammen med Marstal skole (Ulla)

– Blå bog for afgangselever og Årsbog for hele skolen a’la Indre sol! (Majken)

6. Evt.

Hvad kan vi gøre for samling af de unge på Ærø!

Problem at klub ligger i Marstal da de unge fra f.eks. Søby ikke kan nå at komme hjem til tilbage til klub.

Klub burde ligge mere centralt og med bus mulighed.

Mere klar og enkel information fra skolen

Sikre at f. eks. dimension inviteres så alle er indbudt og ikke kun afgangsklaser. Sikre at info ikke er for indspist. Majbritt informere mere kortfattet og så skal vi som forældreråd informere om skolens arrangementer. Generelt ønske om at sikre at al Information fra skolen skal være kort og præcist.

Næste møde dato 24-04 2014 kl. 19.30 hos Helle (Brogade 9)

Punkter til næste mødes dagsorden:

1. Godkendelse af referat og referent

2. Dimissionsfest

3. Formålsbeskrivelse gennemgås og godkendes! Alle har læst det! (PT)

4. Mappe med dokumenter.

5. Evt.