Samling

Den daglige samling i salen, er stedet hvor hele skolen mødes. Det er lærerne som på skift står for at byde velkommen og holde ”dagsordenen”.

Vi begynder med at synge en fællessang og denne sang synges hele ugen igennem, så den kommer ind under huden.
Hvis nogen har fødselsdag, er det også til samlingen, vi råber hurra for dem.

Herudover bruges samlingen til generelle beskeder og scenen er altid åben for alle der vil bidrage med et indslag!

Samling

Foto: Maria Fynsk Norup