Skoleleder – til Ærø Friskole i hjertet af det Sydfynske øhav

Ærø Friskole Ærøskøbing

Indrykket 17. maj 2021

Er du vores nye kaptajn, der skal føre skibet Ærø Friskole videre? Vil du være med til at sætte kursen for det næste ben af rejsen?

Du er god til samarbejde og ledelse falder dig naturligt. Du er derfor nærværende og anerkendende i din omgang med alle faggrupper, elever og forældre. Vi er en friskole, så der er muligheder for at tænke kreativt og engagere skolen i lokalsamfundet og vice versa.

Vores lærere udtaler: Ærø friskole er et hjerterum med plads til forandring og fordybelse”. Vores forældre udtaler: ”det er som at komme ind i et varmt og givende fællesskab”. Elevernes holdning til skolen kan du høre i skolens “nationalsang”, som eleverne har været med til at skrive. Denne kan høres på vores hjemmeside.

Derfor søger vi en skoleleder, som:

 • Er pædagogisk visionær og tør tænke kreativt, sammen med skolens medarbejdere og bestyrelse.
 • Er god til at samarbejde og inddragende i sin ledelsesstil.
 • Er det naturlige bindeled mellem elever, forældre, lærer, kommunale tilbud og lokalsamfund.
 • Er synlig og deltagende i undervisning, morgensamling, frokost m.m.
 • Er ansvarsfuld og tillidsskabende overfor medarbejdere, elever, forældre m.fl.
 • Er inspirerende og engageret.
 • Har lyst til at arbejde for børne- og ungdomsmiljøet på hele Ærø.
 • Har klare holdninger til både trivsel og faglighed.

Det er en fordel hvis:

 • Du har rod i eller forståelse for friskoleånden.
 • Du ser dig selv som en ‘spillende træner’, der både leder og selv underviser.
 • Du har erfaring med ledelse.

Ærø Friskole tilbyder:

 • En stabil og meget engageret medarbejderstab.
 • Mulighed for at være med til at sætte præg på og retning for skolen fremadrettet.
 • En skole i vækst og positiv udvikling.
 • En engageret og kompetent bestyrelse.
 • En kreativ flok af engagerede forældre.
 • Et unikt, engageret og velfungerende ø-samfund med 6000 øboere.
 • Fokus på bæredygtighed og det gode liv i pagt med medborgere og natur.
 • Udsigt til havet, hver eneste dag.
 • Rødder i det maritime, med tradition for tilflytning.
 • Ingen trafikpropper 🙂

Ærø Friskole er en friskole med fokus på de musisk/kreative fag. Trivsel er forudsætning for læring og er derfor skolens naturlige afsæt. Da vi ligger midt i noget af Danmarks allersmukkeste natur, inddrager vi den gerne i undervisningen.

Ærø Friskole blev etableret i 2007 i forbindelse med folkeskolelukning i Ærøskøbing. En gruppe forældre satte sig for at etablere en friskole for hele Ærø. Skolen bygger på friskoletanken om at skabe et stærkt og nærværende fællesskab, som et stærkt fundament for læring. Skolen har madordning, hvor eleverne dagligt indtager mad i fællesskab. Skolen har p.t. 105 elever – et tal, der er støt stigende. Skolen er i positiv drift både hvad angår faglighed, trivsel og økonomi.

Har du lyst til at blive Ærøs næste øboer med udsigt til havet og naturen hver eneste dag, så kom og vær med til at skrive næste kapitel i friskolens historie og deltag i Ærøs rivende udvikling. Vi ser frem til at høre fra dig.

Løn efter gældende overenskomst for ledere ved frie grundskoler.

Stillingen ønskes besat fra primo august 2021, eller snarest muligt derefter. Mere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Klaus Fynsk Norup
på 28786904, eller på kfynsk@gmail.com.

Ansøgning, CV m.m. sendes til kfynsk@gmail.com senest den 15.6.2021

For at se mere om Ærø Friskole:

www.aeroefriskole.dk

Vores værdigrundlag:

www.aeroefriskole.dk/vores-vaerdier-i-praksis/

Mere om Ærø:

www.visitaeroe.dk
www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe/bosaet-dig-paa-aeroe

.