Vores forældre siger…

 

 • Det er vores skole
 • Oplivende – der er glæde
 • Glade børn
 • Der er fokus på trivsel, som gør at vores børn kan lære
 • Hensyn til individet/individuelle behov
 • Individuelle motiverende læringsstile
 • Engagement og gejst( læs: geist=ånd) fra lærere og ledelse
 • Der er plads til forskellighed, det giver tryghed
 • Hele barnet bliver set – det holistiske menneskesyn bliver praktiseret
 • Børnene får livsduelighed og bliver verdensborgere
 • Selvstændighed – der er mulighed for at gøre tingene anderledes og muligheden bliver brugt
 • En skole hvor faglighed og dannelse går hånd i hånd
 • God tværfaglig differentieret undervisning
 • Vores børn lærer at mestre livet
 • Inspirerende undervisere
 • Fællesskab udtrykt i forståelsen af ansvar for hinanden
 • Der er åbenhed, krav om og tillid til at sige tingene, fordi vi ved at det fælles fokus er børnene
 • Aktivt og positivt forældreengagement
 • Vi bliver involveret både i det pædagogiske og praktiske omkring skolen
 • God skole/hjem kontakt
 • Nærhed – geografisk, hos elever og ledelse
 • Blandende årgange
 • Tryghed blandt – elever, lærere og forældre – skaber fællesskab
 • Måltidet – det daglige skolemåltid i køkkenet og fællesspisningerne for os forældre

Fælles forældremøde november 2013