Støtteforening - for Ærø Friskole


Foreningens formål er at støtte Ærø Friskoles etablering og drift, fysisk som økonomisk.

Medlemskab

Kontingentet udgør kr. 100,- pr. person. Indmeldelse kan ske hos kassereren eller du kan indbetale på følgende konti med angivelse af navn og adresse:

Danske Bank: 3226 3226052704

Nordea: 2047 – 0123 930 088

Bestyrelsen

Formand:
Anders Christensen, Oldegade 12, – tlf. 21 91 66 66

Næstformand:
Johnny Kaercell, Præstens Vej 7, – tlf. 88 91 17 81

Kasserer:
John Hansen, Baggårde 9 – tlf. 62 52 27 07

Øvrige:
Carsten Hansen, Østergade 12 – tlf. 61 66 97 86

Manfred Holm, Stærmose 19 – tlf. 61 71 32 17