Årsberetning 2013

Kære medlem.

Støtteforeningen vil gerne sige tak for alle bidrag i 2013.

Sidste år har Støtteforeningen for Ærø Friskole vha. bidragene igen kunne støtte skolen og dens elever med diverse indkøb. Her kan nævnes køb af gulvvasker, tilskud til støvsugere og vinterklatregrej. Regnskabet for 2013 er at finde på skolens hjemmeside www.aeroefriskole.dk.

I 2013 lukkede der to folkeskoler på Ærø. Ved et medlemskab af støtteforeningen er du med til at sikre, at øens forældre og børn stadig har et skolevalg.

Vi ser os på ingen måde som en konkurrent til folkeskolen, men som et alternativ til de forældre og elever, som af forskellige årsager ønsker noget andet og/eller bare en mindre skole.

Hvad det er som vores forældre og elever sætter pris på, kan du læse om på bagsiden, hvor de har sat ord på Ærø Friskoles Ånd.

Vores mål er fortsat, at hver enkelt elev forlader Ærø Friskole, som den bedste udgave af sig selv. Vi har forventninger til, at både vores elever, forældre og lærere arbejder frem mod at blive så faglige og socialt velfunderet som muligt.

Støtteforeningens bidrag gør, at vi kan investere i ekstraordinære undervisningsmaterialer og skabe gode rammer for læring for vores elever. Jeres medlemskab og donationer er af stor værdi for alle.

Til skolestart 10.august 2014, forventer vi at 75-80 elever vil være indskrevet. Dette skal ses i lyset af, at vi i skoleåret 2014/2015 tager endnu et år uden overbygning. Antallet af elever er for få, til at opretholde den dynamik, vi ved der bør være i en gruppe både af hensyn til fagligheden og det sociale miljø.

I august 2014 åbnede vi vores egen sfo ”FRItiden”, hvor vi p.t. har indskrevet 25 børn. Vi oplever, at det er med til at skabe større helhed i børnenes hverdag.

Vi er stolte af vores skole og det glæder os altid, når nogen ønsker at blive klogere på os. Du er meget velkommen til at aflægge os et besøg og/eller besøge vores hjemmeside På forsiden finder du blandet andet et link til filmen om Nordgruppen (0.kl-1.kl) og deres arbejde med den indre sol.

I 2014 er det Støtteforeningen mål at afholde 2-3 foredrag. Foredragene vil være åbne for alle og som udgangspunkt tage sit afsæt i skolerelaterede emner. Foredragene vil blive annonceret i Ugeavisen.

Kontingentet er også i 2014 kr. 100 pr. person for medlemskab af Støtteforeningen for Ærø Friskole. Bidrag herudover modtages med stor tak!

Der kan indbetales til konto i Nordea, reg. nr. 2048, konto nr. 0123 930 088 eller Danske Bank, reg. nr. 3226, konto nr. 3226 052 704.

Husk oplysning om navn og adresse eller kontakt kasserer John Hansen på 6252 2707.