Årsberetning 2014

Kære medlem

Støtteforeningen siger tak for alle bidrag i 2014.

Sidste år har Støtteforeningen for Ærø Friskole vha. bidragene igen kunne støtte skolen og dens elever med diverse indkøb. Her kan nævnes køb af bærbare pc´er, tørretumbler til køkkenet og et digitalt kamera til brug i undervisningen. Ligeledes arrangerede vi et foredrag omhandlende motorik og indlæring. Lignende vil blive forsøgt arrangeret i 2015.

Støtteforeningens bidrag gør, at der kan investeres i ekstraordinære undervisningsmaterialer og skabes gode rammer for læring af eleverne.

Ydermere er dit medlemskab af stor værdi for alle på øen, idet ethvert medlemskab og eller bidrag er med til at sikre, at der fortsat er et skolevalg på Ærø. Et valg som er vigtigt både for herboende børn og forældre samt tilflyttere.

Til skolestart i august 2015 er der indskrevet 85 elever. Og vi er glade for, at Ærø Friskole igen vil have elever i overbygningen i skoleåret 2015/2016.

I februar 2015 blev Hanne Meyer ansat som ny skoleleder. Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde med Hanne. I samarbejde med hende, glæder vi os til at kunne bidrage til en fortsat god udvikling af Ærø Friskole.

Vi glæder os altid, når nogen ønsker at blive klogere på os. Du er meget velkommen til at aflægge os et besøg og/eller besøge vores hjemmeside  www.aeroefriskole.dk. Her finder du også støtteforeningens regnskab for 2014.

Kontingentet er også i 2015 kr. 100 pr. person for medlemskab af Støtteforeningen for Ærø Friskole. Bidrag herudover modtages med stor tak!

Der kan indbetales til konto i Nordea, reg. nr. 2048, konto nr. 0123 930 088 eller Danske Bank, reg. nr. 3226, konto nr. 3226 052 704.

Husk oplysning om navn og adresse eller kontakt kasserer John Hansen på 6252 2707.