Værdigrundlag

Ærø Friskole vægter fællesskabet og den åbne dørs politik og søger en høj faglighed med udgangspunkt i det enkelte barns evner og interesser.

 

Skolens mål

Skolens mål er at danne livsduelige og handlekraftige hele mennesker som er bevidste om deres historiske og kulturelle baggrund, og om deres medansvar for nutidens og fremtidens samfund. Skolen giver den enkelte mulighed og mod til udfoldelse og selvstændiggørelse. Undervisningen skal bevare og fremme nysgerrigheden og evnen til at undres.

 • Der lægges vægt på emneorienteret undervisning og inddragelse af lokalsamfundet.
 • Samarbejde mellem skole og hjem bygger på tillid, ansvar og respekt, med et fælles mål om at fremme det enkelte barns opfattelse af at være unik og værdifuld i alle sammenhænge.
 • Skolens fundament bygger på de demokratiske værdier, ytringsfrihed, og værdien af “det hele menneske”. Give plads til forskellighed så børnene får et bredt og alsidigt grundlag for at lære og udvikle sig.
 • Ærø Friskole forventer aktiv deltagelse af forældrene. Hensigten er, at nå et fælles mål for det enkelte barn og klassen som helhed. Dette vil ske ved tæt kontakt og en saglig dialog.
 • Morgensamling hver dag med sang, underholdning og meddelelser af relevans for hele skolen. Styrker fællesskabet og skaber sammenhold.
 • Humor i et varmt og levende arbejdsmiljø.
 • Filosofi fra børnehaveklassen hvor etiske emner og elevernes personlige indgangsvinkel til livet funderes og udfordres.
 • Samtalen er i centrum og eleverne opfordres til at stille spørgsmål.
 • Stor vægt på kreative fag, som søges inddraget i de boglige fag.
 • Mulighed for opdeling af eleverne på tværs af alder, fag og køn.
 • Skolens personale, forældre og elever arbejder mod en styrkelse af fællesskab, solidaritet og gensidig respekt.

Foto: Cammilla Jørvad