Venus 2.-3. klasse

Overgang fra Merkur til Venus

Når eleven træder ind i Venus gruppen, er dét det første skridt mod de større børn. Selv om det er et lille skridt, kan det i starten føles som en anden verden, idet forventningerne og kravene øges en del. Her bliver man betragtet som et stort barn, der kan mange ting selv.

Man skal nu selv til at have styr på sit penalhus, sine bøger, sin taske mm. Kort sagt, man står nu selv for de praktiske ting.

Dertil kommer der en del nye fag, som eleven skal introduceres til.

Dette kan både være spændende, men også for nogle virke overvældende. Derfor er en af de mange fornemme opgaver i denne gruppe, at skabe gode og tydelige rammer og rutiner, så eleven hurtigt vil føle sig tryg og være klar til at modtage undervisning.

Daglige rutiner

Dagen starter altid på samme genkendelige måde. Først tages der protokol, hvor eleverne også kan fortælle, hvad de skal lave efter skole. Herunder hjælpes klassen ad med at sige og skrive den rigtige dato på tavlen.

Dagens timer skrives på tavlen, samme sted hver dag.  Hvis der er ændringer i ugens løb eller i den nærmeste fremtid, fortælles det også på dette tidspunkt.

Herefter er vi klar til at tage fat i dagens første lektion.

Fokus på trivsel

Uden trivsel har indlæringen meget hårde betingelser. Derfor arbejder vi systematisk og kontinuerligt med trivsel i denne gruppe.

I øjeblikket har vi klassemøde en gang om ugen, af 20 min. varighed. Til møderne deltager hele klassen, samt to lærere. Her vender vi de problematikker og konflikter der er i gruppen. Med støtte fra de voksne, lærer eleverne at tage ansvar for egne følelser, sprog og handling. Disse møder har også til hensigt at lære klassen, at klassens trivels er den enkeltes ansvar. Vi skal kunne sige tingene direkte til hinanden på en ærlig og ikke-kritiserende måde. Desuden lære at tage imod, uden at gå til modangreb eller vige udenom. Forventninger som kan være svære at imødekomme, men som vi i Venus anser for høje værdier, hvorfor vi stræber efter at blive gode til denne evne.

Fokus på faglighed gennem trivsel

Fordi trivsel er et så stort tema, står den ikke isoleret, men integreres i alt arbejde, hvor fagligheden er fremhævet. I timerne skal forskellighed også anerkendes. Vi lærer i forskellige tempi, hvorfor vi må støtte og accepterer hinanden. Derfor er det helt i orden, at man kan arbejde i forskellige bøger, og man ikke nødvendigvis er nået til de samme sider. Fordi den enkeltes læring er vigtig og i fokus. Man arbejder med det, der er brug for og som gavner.

I Venus arbejder vi både individuelt, makkerpar, lejlighedsvis grupper og så fælles på klassen.

Gruppeleder Kivi Simone La Boube