Vores værdier i praksis

Vi vil et fællesskab hvor både børn, forældre og ansatte engagerer sig på forskellig måder og områder. Et fællesskab hvor alle bliver set og har betydning.

Tryghed og trivsel er vores nøgleord. Vi VIL fællesskabet!

 • Vi kender alle hinanden og har en fælles retning.
 • Vores ældste elever passer på de yngste, som har glæde af at mærke interesse og omsorg fra nogen, de ser op til.
 • Vi støtter op om venskaber på tværs af alder. Der er skemalagt undervisning på tværs af aldersgrupperne.
 • Vi har fælles måltider i hverdagen, og ved jævnlige fællesspisninger, hvor forældre, skolebørn, søskende og ansatte er inviteret til samvær på skolen.
 • Vi har få simple regler, som eleverne hurtigt tager til sig og aktivt bruger til at passe på sig selv og de andre i fællesskabet: 1) ”Sig stop”, når nogen går over dine grænser, og husk at mærke efter når de gør det. 2) ”Sig ja” – ingen skal udelukkes fra fællesskabet.3) ”Pas på hinanden” – sig stop, sig ja og bed om hjælp, når der er brug for det.
 • Der er åbenhed, krav om og tillid til at sige tingene, fordi vi ved at det fælles fokus er børnene. Det skaber tryghed og de bedste (lærings)rammer for alle.
 • Vi involverer vores forældre både i det pædagogiske og praktiske omkring skolen. Det giver et positivt og aktivt forældreengagement og giver ekstra energi i hverdagen – Det er vores skole!

Undervisning foregår både i det faglige og det sociale rum. Børnene skal være livsduelige, så de kan agere begge steder. Det er vores opgave og mål, at skabe en skole, hvor den enkelte har mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv

 • Vi underviser differentieret og motiverende. Det faglige går hånd i hånd med en kreativ udtryksform. I det ældste klasser er projektorienteret undervisning skemalagt i humanistiske og naturvidenskabelige blokke. Hele skolen har minimum fire fælles temaer/projekter i løbet af skoleåret.
 • Vi sammenlæser, vores elever oplever det naturligt, at befinde sig på forskellige niveauer i forskellige fag. Det giver selvtillid og selvstændighed.
 • Vi underviser med engagement. Det smitter og skaber gejst.

I det gode skoleliv skal børn lære at mestre livet. Det er en stor opgave og tager tid. Vi tager os den tid! Alle har krav på klare og kontinuerlige rammer og vished for at de kan leve op til de forventninger de mødes af – det giver glade og trygge børn.

 • Vi hensyn til individet og individuelle behov – vi har plads til og værdsætter forskellighed.
 • Vi tror på, at alt hænger sammen og skal i spil for at give det bedst mulige skoleliv.
 • Vi er nærværende, har fælles enkle regler og faste rutiner.