CoVid 19

 

Corona Beredskabsplan for Ærø Friskole.
På Ærø Friskole følger vi, til en hver tid, de af Sundhedsstyrelsens Corona relaterede retningslinier.
Dette betyder i praksis:
• Ærø Friskole overgår fra nødskoling til almindelig skoling den 1. august 2020
• Elever afleveres og afhentes ved skolens ”porte”
• Elever og lærer mødes i skolegården til afspritning af hænder inden der afholdes fællessamling i
skolegårde.
• Herefter går elever og medarbejdere gruppevis ind på skolen af i forvejen aftalte indgangsdøre.
• Formiddags- og eftermiddagsfrugt uddeles i grupperne – er ikke som før corona – anrettet i en
buffet.
• Fælles spisning startes med håndvask
• Maden serveres i de enkelte grupper med faste pladser i spisesal. Her er der heller ikke tale om
buffet med anretninger til små grupper.
• Der afsprittes efter alle pauser.
• Fritiden er tilbage i de gamle lokaler. Her er der begrænsninger på inde-aktiviteterne. F.eks. er Lego
lagt på depot, da det ikke er muligt af skabe betrykkende retningslinier med afvask/afspritning.
• Ved afhentning i Fritiden – kalder den afhentende på en medarbejder som sørger for aflevering.
Forældre må ikke komme ind i Fritiden.
Procedure ved smitte af elever eller medarbejdere følges følgende Beredskabsplan:
• Ved symptomer på influenza-lignende gener – hjemsendes den berørte til hjemmeisolation og
testning for Corona-virus. Ved negativt testresultat, genoptages almindelig skolegang.
• Ved en positiv Coronatest ændres forløbet til en midlertidig nedlukning af dele eller hele skolen.
• Skolen vil herefter kortlægge hvor mange der har været i kontakt med smitte-personen og lade
disse personer forblive i isolation indtil der kan fremvises 2 på hinanden følgende negative Covid 19
test.
Procedure ved transport i skoletiden efter den 22. august 2020:
• Forældre skal selv sørge for mundbind til deres elever (alle elever over 12 år).
• Skolen sørger for mundbind i forbindelse med fælles bustransport til svømning i Marstal eller
lignende.

Revideret af AM Anne Bothe og Skoleleder Henrik Mogensen: Den 15. august2020