Priser i Fritiden

Priser Fritiden
Det koster 700 kr. pr. måned at deltage i skolens fritidsordning “Fritiden”.

Fritiden er for alle elever fra Basis – 4. kl.

Pasning i sommerferien 
I ferierne koster det omkring 700 kr. pr. uge, uanset antal dage der bruges.
Opkrævningen sker ved tilmelding til ferierne og pengene refunderes ikke.

Prisen reguleres årligt, kontakt skolesekretær for nærmere info.

Det er en stor hjælp at I melder ind i god tid, hvis I har brug for feriepasning.