Venus

Når børnene starter i Venus åbnes dørene til skoleverdenen yderligt op. Børnene får nye fag på skemaet, nye og flere lærere bliver en del af deres hverdag, de møder og bliver en del af skolens demokratiske forum, Elevrådet og får et medansvar i skolens køkken, hvor de på skift hjælper, når de er på køkkenholdet. På mange måder åbnes rammerne for deres dag i skolen. 

For mange er det et stort spring at komme op i Venus og derfor, har vi gjort vores bedste for at tage de vaner og kulturer med fra Merkur, som giver mening i Venus. Efter morgensamling mødes vi til Fællestime i Venus, hvor vi gennemgår dagen. Gruppelederen er den gennemgående person i Fællestimen, dette i håb om at skabe tryghed og kontinuitet. Vi finder i fællesskab ud af hvem der mangler i fællesskabet denne dag, om der er meddelelser til dagen; nogen der skal til tandlæge eller om der er vikar i løbet af dagen og hvad børnene skal efter skole. Børnene skiftes til at læse madplan og køkkenhold, dagens skema og skrive dagens dato på klassens “datotavle”. Det giver ro for alle parter at vide hvordan skoledagen ser ud og styrker vores fællesskab og viden om hinanden, når vi har dette rum til at dele…at alle bliver set og er vigtige for vores fællesskab.

Læring i Venus: 

Tryghed er vigtigt for al læring, fordi læring indebære at lave fejl, at have meningen som andre modsiger, at misforstå og få rettet sine misforståelser, at diskutere holdninger og forståelser med sine kammerater og at stå frem og stå ved egne holdninger og forståelser. Alt dette kræver mod og gå-på-mod, og det kræver, at vi arbejder i et miljø, hvor alle kan komme med input i undervisningen og vide at man vil blive modtaget med åbenhed og forståelse.

Vi er således meget bevidste om, at læring også er en social proces og at mening bliver skabt i dialog og for at tankerne skal blive helt bevidste for den, der tænker, må de verbaliseres. Derfor øver børnene sig i at læse højt for hinanden, fremlægge deres opgaver og bidrage til morgensamlingen. Alt sammen i det omfang, som den enkelte magter.

Vi prøver i undervisningen at bygge på børnenes interesser og begejstring, både når vi arbejder med det nære omkring os; vores hverdag og familie. Men også når vi tager på himmelflugt ud i verdenen og forundres over lidt af alt det, der findes i verden, og søger større indsigt.

Det er vigtigt at vi, både børn og voksne, har respekt for at vi lærer i forskellige tempi og på forskellige måder – og at vi kan hjælpe hinanden, uanset klassetrin og alder. 

Trivsel i Venus: 

Vi arbejder målrettet og opmærksomt med trivsel i Venus. Vi har “Trivselstimer”, hvor vi arbejder med at lære at sætte ord på vores følelser og oplevelser.  At respektere at vi er forskellige og kan lide forskellige ting.  At man i livet nogle gange kan komme til at gøre noget man fortryder – det er ok, at sige undskyld og blive venner igen. At forstå hvordan vi alle påvirker og er en del af hinanden i vores fællesskab. 

Vi hjælper med at gøre børnenes forskellige stemmer tydelige og snakker om uligheder, ligheder og konflikter. I perioder arbejder vi med den sokratiske samtaleform, hvor fokus ligger på at lytte aktivt til hinanden og i at der ikke findes kun en sandhed. En gang om ugen holder vi klassemøder, hvor børnene oplæres i at holde møder med talerliste, dagsorden og medbestemmelse. Til klassemøderne er det børnene som bidrager med punkter til dagsorden.

Venus’ tre trivselsregler

  1. Husk at sige “stop”, når noget går over dine grænser og husk at mærke efter, når de gør det.
  2. Vi passer på hinanden – hjælper, tager hensyn, rydder op efter os.
  3. Vi siger ja til hinanden – ingen skal udelukkes i lege og fra fællesskabet.

Venus’ huskere – til forældrene: 

  • Kontaktinfomads@aeroefriskole.dk. Forvent svar indenfor 2 dage.
  • Fravær: Er dit barn syg/holder fri, så mail til Mads mads@aeroefriskole.dk. Ved fri i mere end 2 dage, skal dit barn bedes fri hos skolelederen på skoleleder@aeroefriskole.dk
  • Lektier: I Venus har børnene få lektier, en ugentlig matematik og dansk opgave. Vi opfordrer til at alle læser med deres forældre dagligt! I weekenden skal foldegemmeren tømmes og penalhus gøres klar til næste uge.Derudover er det fint at lege med sproget og tallene sammen med jeres børn.
  • Kriser: Hvis I, i familien oplever kriser, det kan være skilsmisse, sygdom m.m. så er det en stor hjælp for jeres barn og os hvis I fortæller os det, så vi bedre kan forstå eleven og kan være der for at hjælpe!
  • Tasker: Børnene har deres taske med hjem hver dag. 
  • Garderobe: Vi vil meget gerne kunne bruge naturen, selvom det regner. Derfor har alle børn et lille skab til lidt ekstra tøj og et sæt regntøj. Gummistøvler kan stå på skohylderne. Det er jeres ansvar at hjælpe jeres børn med at der er “fyldt op”  og ryddet op i skabet.

Mads Bachmann Storgaard – gruppeleder i Venus