IT politik

På Ærø Friskole nedtones brugen af digitale læringsportaler, fordi vi ønsker at skabe
mulighed og rum til fordybelse, og vi er opmærksomme på, at IT kan medføre distraktion.

På Ærø Friskole værdsætter vi tiden væk fra skærme og en tilgang til læring, som er kreativ,
musisk og praktisk:

Den kreative/praktisk/musiske tilgang er vigtig, fordi vi lærer bedst, når vi bruger flere sanser.
Derfor søges det at integrere den kreative/praktisk/musiske tilgang i fagene, samt at prioritere
emneuger, teaterforestillinger samt samarbejdsprojekter med diverse kunstnere. Og derfor har vi
fælles morgensamling med sang hver morgen. Bevægelse er vigtig, fordi det stimulerer
indlæringen. Derfor er der fokus på, at eleverne får rørt sig i løbet af skoledagen, både i
undervisningen og i form af obligatoriske udefrikvarterer.”

Fra friskolens værdigrundlag https://www.aeroefriskole.dk/vores-vaerdier-i-praksis/

Vi mener ikke, at ovenstående tilgang til undervisning og læring er mulig, hvis vi ikke
samtidig har et kritisk blik på IT og en begrænset brug af de til alle tider tilgængelige, digitale
værktøjer.

HVORFOR VI ANVENDER IT PÅ ÆRØ FRISKOLE:
– Vi er bevidste om, at vi er forpligtede til at klæde friskolens elever på til en digital
virkelighed, og til folkeskolens prøver, som i høj grad har digitalt udgangspunkt.
– Vi vil medvirke til, at vores elever er forberedt på den digitale virkelighed, og at de
lærer at forholde sig kritisk til diverse medier, platforme og kilder
– Vi vil sammen med vores elever have et fælles udgangspunkt for at tale om fordele
og ulemper ved IT og digitalitet via en begrænset, men grundig anvendelse af disse.

HVORDAN:
– Der skal til hver en tid være tydelige, opdaterede rammer for brugen af IT i
friskolens undervisning; både for elever og for undervisere
– Elever og lærere skal have adgang til ordentlige it-værktøjer, det vil sige ordentligt
net, gode computere og nødvendige programmer.
– Eleverne skal til rette tid indføres grundigt i brugen af IT og specifikke
programmer.
– Elever og lærere skal i samarbejde opbygge en solid viden om IT, således at
eleverne gives en ballast til at være kritiske og kloge i deres tilgang til og
anvendelse af IT
– IT-brugen sker i samspil med trykte og fysiske materialer, og brugen af IT sker
aldrig på bekostning af en mere kreativ, musisk og praktisk tilgang.

RAMMER:
0. klasse: IT-fri
1. klasse: IT-fri
2. klasse: IT-fri
3. klasse: Læreren kan anvende skolesæt med tablets i begrænset omfang.
4. klasse: Læreren kan anvende skolesæt med tablets i begrænset omfang.
5. klasse: Introduktion til IT i form af koncentrerede kurser / temakurser
6. Introduktion af lynkurser temakurser
7. Anvendelse mhp. FP9.
8. Anvendelse mhp. FP9.
9. Anvendelse mhp. FP9.
7.-9. Klasse kan tage egen pc med og ellers stiller skolen en pc til rådighed.

Skoleåret 2024-2025 vil være et overgangsår og planen træder endeligt i kraft pr. 1. august
2025.
Denne evalueres af lærere og bestyrelse i 2026.

Kilder:
Skærme i skolen: et forsvar for krop, koncentration og fællesskab i et klasserum med digitale
medier. Af Dorte Ågård. 2021. Frydenlund
Generation Skærm. Af Nanna Schelde. Zetland 2023.