Vi lever i en tid, hvor det sociale ofte foregår via sms eller facebook. Vi ønsker for vores elever, at de bliver bevidste i deres brug af IT og bruger det som et redskab og ikke en erstatning for det sociale fællesskab, der er på skolen.

 

Elever der forventer, at være i telefonisk kontakt med forældre eller venner uden for skolen kan ikke rette deres fulde opmærksomhed mod undervisningen og kammeraterne.

På Ærø Friskoles har vi derfor vedtaget, at elever ikke gør brug af mobiltelefoner, Ipads og computere medmindre læreren inddrager det i undervisningen.

Vi anbefaler:

  • at legeaftaler aftales hjemmefra for indskolingsgruppen (Merkur og Venus).

For de ældre elever vil det være en stor hjælp, hvis de som minimum ved om de lave aftaler. Så kan de, (som vi gjorde, da vi var børn) kontakte jer forældre, og fortælle hvem de er sammen med.

Vi forventer:

  • at skolens voksne er rollemodeller og ikke bruger deres mobiltelefon i arbejdstiden, medmindre særlige private eller arbejds relaterede forhold gør sig gældende.
  • At forældre bakker op om skolens mobilpolitik.

Muligheder:

  • For en stor del af eleverne vil det være svært, at lade telefonen blive i tasken en hel skoledag og herudover er der risiko for at eleverne bliver ”mobilpoliti” over for hinanden. Derfor, kan de elever som har brug for at medbringe deres mobil til brug efter skole, afleverer den på kontoret eller i skolens køkken ved skolestart og afhente den, når skoledagen slutter.
  •  Det er naturligvis muligt, at låne skolens telefon ved akut behov og skolen vil naturligvis kontakte forældrene, når det skønnes nødvendigt.
  •  Forældre kan komme i kontakt med eleverne i skoletiden ved at ringe til skolens kontor på 51169220.

Lejrskoler: Mobiltelefoner må medbringes, da vi ved de ofte bliver brugt som kamera. Opleves det, at de bidrager til fravær eller konflikter i fællesskabet inddrages de. Lærerne medbringer telefoner selv. Forældre kan altid komme i kontakt med deres barn via lærerne.

Når det smutter:

  1. Forældre informeres.
  2. I tilfælde af gentagelse skal telefonen hentes af forældrene.

Vedtaget i bestyrelsen august 2014 – evalueret ved fælles forældremøde i november 14, hvor der var enighed om at bevare mobilpolitikken.