Ærø Friskole er:
Et rummeligt FÆLLESSKAB,
som giver TRYGHED og TRIVSEL,
LÆRING OG LIVSMOD.

Vi mener, at mennesker udvikler sig gennem forpligtende og støttende fællesskaber. Derfor arbejder vi vedvarende for at bevare og forbedre et sådant fællesskab. Skolens fællesskab består af eleverne, de ansatte på skolen, forældrene og bestyrelsen.

Trygheden, som den enkelte oplever i fællesskabet, er grundlaget for både trivsel og læring.
Derfor er det vores mål at hjælpe alle til at tage aktivt del i og være med til at skabe
fællesskabet og gøre det levende.

For at kunne trives, er det vigtigt, at alle relationer på skolen er præget af gensidig respekt, tillid og god tone. Det er vigtigt for os at kunne snakke om de ting, vi hver især oplever på skolen, på en ærlig og konstruktiv måde. Det er vigtigt for os at tage hånd om konflikter og uoverensstemmelser, så alle føler tryghed på Ærø Friskole. Tryghed ved at være den, man er, og til at kunne fejle og træde ved siden af og lære af det.

Det kræver tryghed, trivsel, tid og mod at skulle lære nyt. Sammenhæng og mening er også vigtigt for motivationen til læring. Derfor lægger vi vægt på sammenhæng og mening i det faglige indhold og også sammenhæng og mening i løbet af dagen, ugen og året. Dette er også en af årsagerne til at skolen lægger vægt på tilbagevendende rutiner og traditioner.

Børn lærer ikke kun i skolen. Det er derfor vigtigt at give plads for livet udenfor skolen, ved ikke at have alt for lange skoledage. Udover at eleverne kan dyrke deres andre interesser, giver det også større mulighed for at møde i skole og bidrage med energi, erfaring og motivation.

Ærø Friskole skaber rum for livsmod og nysgerrighed på verden.