Jupiter

Som der står i Merkurs beskrivelse hvor en elev udtrykker:

Skolen er som en kæmpe bog.

Merkur er første side.

Vi elever er bogstaverne, vi lærer af at blive læst af lærerne.

Når man går i Jupiter skal man til at skrive til sidste kapitel i skolens store bog, inden den store verden venter. Der er jo i denne aldersgruppe at der sker mangt og meget både fagligt, personligt og udviklingsmæssigt. Derfor betyder relationerne imellem alle, elev til elev, elev til lærer og elev til resten af skolen rigtigt meget og det er noget vi hver dag forsøger at møde eleverne med, så de ved at der altid er en de kan komme til. I Jupiter er 8 og 9. klasse sammen og det betyder at 8. klasse langt hen af vejen følger 9. klassernes forberedelser. Det kan der være både fordele og ulemper ved, derfor snakker vi med hver enkelt klassetrin og hver enkelt elev om hvilken forventninger der er til skolen, til undervisningen og til en selv.  Vi ser det dog som en unik mulighed for 8. klasserne at prøve forløb af inden 9. klasses prøverne gælder. 8 og 9. klasse er og bliver en samlet klasse, der er gruppearbejde på tværs af årgangene indtil april måned hvor 9. klasserne arbejder målrettet med prøverne.

Læring i Jupiter: Et godt fællesskab i et trygt klasserum hvor trivsel og faglighed er i højsæde, det skaber grobund for at man har lyst til at lære. Man er i disse år beskuende i forhold til sin egen fremtid og man har lysten og viljen til at lærer meget mere om det samfund der omgiver en. Derfor mener vi at når det sidste kapitel er skrevet i elevens skolebog kan vi sende en elev ud i verden som ikke bare er fuld af gåpåmod men også fuld af livsmod!Når vi er igang med at skrive det sidste kapitel i bogen skal vi også tale om hvad der skal ske når det sidste punktum er sat – altså om tiden efter Ærø Friskole. Vi forbereder fremtiden ved at vi besøger uddannelsessteder, vi skriver studie portefølje og vi gør klar til afgangsprøverne.

 Store ting der sker i løbet af Jupitertiden:

 • Lejrskole til København hvert andet år
 • Alkoholforløb hvert andet år.
 • Projektopgave
 • Brobygning
 • Praktik i en virksomhed
 • Skriftlige prøver
 • Mundtlige prøver

Trivsel i Jupiter: 

I Jupiter vægter vi trivslen højt selvom meget af året er koncentreret om de forestående afgangsprøver. Det vil sige at vi gennem samtaler både på klassen og med enkeltpersoner sørger for at der er et godt fællesskabVi ved at i Jupiter er tryghed nøglen til et godt fællesskab både fagligt og socialt og vi sørger for at der er et trygt klasserum gennem samtaler og debatter, hvor enhver holdning skal respekteres. Vi udford-rer også hinanden i samtalen ved at rollespille og udtrygge andre holdninger end dem vi egentlig har. I disse rollespil lærer vi at sætte os i en andens sted og at dermed forstå vores medmennesker på et dybere niveau. I Jupiter skal der også være tid til at være barn, til at lege, fjolle og have det sjovt. Der skal være plads til de forskelligheder vi alle kommer med og det er derfor også de emner og spørgsmål der bliver taget op i vores trivsels timer. Hvad er trivsel for os, hvad skal der til for at trives og hvordan styrker vi vores trivsel? Vi støtter også op ved at de har et fællesskab i fritiden ved at opfordre dem til at lave et festudvalg som kan arrangere klassekomsammen. Ligesom vi opfordrer forældrene til at hjælpe til med at arrangere disse fester og dermed sørge for det gode fællesskab. 

Friskolens tre trivselsregler

 1. Vi sir STOP
 2. Vi sir JA til hinanden
 3. Vi PASSER på hinanden

Jupiters Værdier:

 • Vi siger stop
 • Vi er åbne overfor hinanden
 • Vi tager hensyn til hinanden
 • Vi respekterer hinanden
 • Vi husker tid og sted

Jupiters huskere – til forældrene: 

 • Kontaktinfoida@aeroefriskole.dk eller helle.r@aeroefriskole.dk. Forvent svar indenfor 2 dage.
 • Fravær: Er dit barn syg/holder fri, så mail til Ida ida@aeroefriskole.dk eller helle.r@aeroefriskole.dk. Ved fri i mere end 2 dage, skal dit barn bedes fri hos skolelederen på skoleleder@aeroefriskole.dk
 • Lektier: I Jupiter har de unge mennesker flere lektier. Ugeplanen står på Jupiters private hjemmeside, hvor de samtidig også kan finde links, tekster og hjælp til de forskellige emner. De unge mennesker er selv med til at huske deres lektier ved at skrive dem op i deres lektiebog.
 • Kriser: Hvis I, i familien oplever kriser, det kan være skilsmisse, sygdom m.m. så er det en stor hjælp for jeres barn og os hvis I fortæller os det, så vi bedre kan forstå barnet og kan være der for at hjælpe!
 • Tasker: De unge mennesker har deres tasker med hjem hver dag

Ida Rasmussen og Helle Rasmussen – gruppeledere i Jupiter