En god skolegang bygger på samarbejde mellem barnet, forældrene og skolen. Samarbejdet skal bygge på, at man mødes i en positiv forventning til hinanden, og at man grundlæggende har tillid til, at hver især gør sit bedste for at leve op til sit ansvar.

Det bør tilstræbes, at skole og hjem orienterer hinanden om alt, hvad der kan være relevant i forhold til at sikre barnet den bedst mulige skolegang.

Den bedste er ved en direkte samtale med den eller de involverede. Når alle indgår i dialogen med positive forventninger til at finde en afklaring på et evt. problem, giver det det bedste grundlag for en konstruktiv løsning.

Undrer du dig over noget, så spørg ind til hvordan det hænger sammen. Det du oplever på en bestemt måde, kan der være andre synsvinkler og/eller logiske forklaringer på.

Skolen tager kontakt til hjemmet, hvis der er forhold omkring barnet, der bør forbedres eller virker bekymrende. Der er selvfølgelig områder, hvor skolen skønner, at det er noget, som barnet selv kan håndtere og arbejde med.

Skriftlig kommunikation:  

I det skrevne kan man ikke og drøfte og afklare på samme måde som i en direkte dialog. Mails bør ikke være debatskabende.

Brug så vidt muligt kun mails til informative beskeder. Hold en god tone og vis saglighed og relevans.

Skolen skriver til hjemmet, når der er en generel orientering eller mindre beskeder. Hvis det er en bekymring, mødes vi til en samtale.

Hvem du henvender dig til:

Som forældre skal du først tage kontakt med den pågældende lærer eller pædagog, som er direkte eller indirekte involveret i problemet. Hvis du i denne dialog ikke når til en tilfredsstillende løsning, henvender du dig til skolelederen, som i samråd med parterne vil forsøge at finde en løsning på problemet.

Undgå at skabe en debat med andre forældre uden for skolens regi om en problemstilling på skolen, det kan være med til at optrappe problemet og skabe en misstemning, der kan gøre det kompliceret at nå til en løsning på problemet. Det er ikke til gavn for nogen parter.

Henviser du til, at andre fx forældre, mener det samme som dig, forventer vi fra skolens side, at de andre bliver nævnt ved navn, så skolen har en chance for at komme et evt. større problem til livs.

Skolen er altid parat til at skabe en ramme for eller være med i en dialog om forhold på skolen. Vi ved, at der kan være forskellige synsvinkler på diverse forhold, og at der kan være forhold, der kræver en ændring – dog vil vi altid tage udgangspunkt i skolen som helhed og dens værdigrundlag.

Det er vores intention, at ovenstående principper for kommunikation og samarbejde, er med til at sikre et godt samarbejde. Ingen er fejlfri; men har vi alle de bedste intentioner og barnet i centrum, så er der skabt de bedste rammer for en god skole. Føler du, trods de gode intentioner at du alligevel ikke bliver hørt, så har vi udarbejdet en fast procedure for klagesager.