Jorden

I Jorden vil eleverne opleve en større selvstændighed i form af, at de nu selv må gå til bus efter skole og hjem fra idræt. Svømning, tysk og mulighed for valgfag er nye fag, som bliver introduceret i rykket op i Jorden. Morgentimen efter samling skulle gerne være genkendelig fra Venus, da gruppelederen stadig er gennemgående i den fælles start på dagen. Vi siger godmorgen, snakker om dagens skema, madplan og tager evt. meddelelser. Denne rutine har vi for at give fokus på fællesskabet fra morgenstunden og for at skabe tryghed omkring resten af dagen. 

Læring i Jorden: 

I Jorden har vi bla. fokus på gruppearbejde, hvor vi arbejder hen imod en større forståelse for at samarbejde kræver kommunikation, diskussion, argumentation og kompromis. Tryghed er vigtigt for al læring. Vi prøver at bygge på børnenes interesser og begejstring.Vi tror på, at vi lærer allerbedst, når vi også lærer at formidle vores viden. At læring også er en social proces og mening bliver skabt i dialog og for at tankerne skal blive helt bevidste for den, der tænker, må de verbaliseres. Det er også ud fra dette læringssyn, at børnene øver sig i at fremlægge deres opgaver og bidrage til morgensamling, med et kendt stof. Når man er i et nyt læringsområde, betyder det for mange, usikkerhed. Derfor er det så vigtigt, at vi tør fejle, lære af vores fejl og prøve igen. I Jorden arbejder vi stadig med at lære, at lære. Vi værdsætter børnenes svar og meninger ved at hjælpe dem med at bringe dem videre til de andre elever som noget, der er værd at samtale videre om.

Vi arbejder med det nære omkring os; vores hverdag og familie men tager også på himmelflugt ud i verdenen og ser på alt det vi undres over og søger større indsigt. 

Det er vigtigt at vi, både børn og voksne, har respekt for at vi lærer i forskellige tempi og på forskellige måder – og at vi kan hjælpe hinanden, uanset klassetrin og alder.

Trivsel i Jorden: 

Vi arbejder aktivt og opmærksomt med trivslen i Jorden. Dette gør vi gennem vores skemalagte “trivselstimer”, hvor vi ugentligt holder klassemøder. Her er der mulighed for som elev, at tage et punkt op på mødet, som vi så kan vende i fællesskab. Lærerne kan også tage punkter op til drøftelse og refleksion. 

I fortsættelse fra elevernes tid i Venus, har vi fokus på at man kan opleve de samme situationer fra flere vinkler, og at man kan have forskellige opfattelser. Vi har stadigvæk opmærksomhed på, hvordan vi behandler hinanden bedst, giver plads til vores forskelligheder og hvad man kan gøre for at sætte grænser. 

I takt med at flere og flere får mobiltelefoner, er på de sociale medier og har mange sociale interaktioner der, er dette også et fokuspunkt i vores trivselsarbejde i løbet af skoleåret. 

Vores fokus er hvordan vi bedst får skabt et trygt og givende fællesskab for klassen.

Jordens tre trivselsregler

  1. Husk at sige “stop”, når noget går over dine grænser og husk at mærke efter, når de gør det.
  2. Vi passer på hinanden – hjælper, tager hensyn, rydder op efter os.
  3. Vi siger ja til hinanden – ingen skal udelukkes i lege og fra fællesskabet.

Jordens huskere – til forældrene

  • Kontaktinfosimone@aeroefriskole.dk. eller kivi@aeroefriskole.dk Forvent svar indenfor 2 dage.
  • Fravær: Er dit barn syg/holder fri, så mail til Simone simone@aeroefriskole.dk eller Kivi kivi@aeroefriskole.dk Ved fri i mere end 2 dage, skal dit barn bedes fri hos skolelederen på skoleleder@aeroefriskole.dk
  • Lektier: Jorden har faste lektier hver uge i form af en diktat i dansk og opgave i matematik. Derudover kan der være løbende lektier i dansk klassens andre fag. Vi opfordrer til daglig læsning derhjemme gerne med støtte fra forældre til dem, der læser mindre selvstændigt.
  • Lektiebog: Lektier skriver eleverne selv i lektiebøger. Klassen har en lektie-tavle hængende, hvor man kan se ugens lektier.
  • Kriser: Hvis I, i familien oplever kriser, det kan være skilsmisse, sygdom m.m. så er det en stor hjælp for jeres barn og os hvis I fortæller os det, så vi bedre kan forstå eleven og kan være der for at hjælpe.
  • Tasker: Skoletasker skal med hjem hver dag. 

Simone Stenderup og Kivi Simone La Boube – gruppeledere i Jorden