Fritiden på Ærø Friskole

I dag er der megen snak om læring i børnehave og sfo. Vores erfaring er, at børn af natur er nysgerrige og videbegærlige. To vigtige evner for læring som vi griber og bygger videre på, ved at vægte kreativitet, fantasi og undren højt. Læring foregår hele tiden og hele livet. Det er vores grundlæggende værdier i skolen, som sfo ´en vil understøtte i deres daglige praksis.

Kort sagt: Børn har lyst til at lære – vores opgave er at bevare den lyst.

 
 
 
 
 
 
 
 

OM FRITIDEN

Fritiden har til huse i en stor lys gymnastiksal. Her er der indrettet køkken og salen er inddelt i flytbare værk/væresteder. Et multifunktionelt rum, der inddeles med skillerum alt efter de aktiviteter, vi lægger for dagen. Herudover er der en repos med plads til hygge og stilletid.

Udendørs benytter vi først og fremmest skolens område, og når lejligheden byder sig resten af Ærøs skønne omgivelser.

Fritiden er et sted hvor børnene er i deres fritid og det mener vi bogstaveligt!

Der skal væres plads til at lege, lave ingenting, stresse af, hvile sig, kede sig, skabe sociale relationer, være eksperimenterende og skabende.

Vi har den oplevelse, at børnene har en sund lege- og omsorgskultur med sig fra skolen, så de er oftest optaget af at lege deres egne lege eller være i gang ved kreabordet.

Fritiden er et trygt og vedkommende sted, hvor trivsel og rummelighed giver plads til at børnene kan udvikle sig i samspil med tydelige, hjælpsomme og positive voksne.

Vi lægger stor vægt på at gøre børnene selvhjulpne, alt efter hvor de er i deres udvikling.

Eksempelvis:

  • Hvad skal de i dag? Går de til fritidsinteresser eller andet
  • Få kendskab til materialer og arbejde selvstændigt skabende
  • Mærker efter i dem selv, hvad de vil og har brug for
  • Løse konflikter
  • Indgå i sociale relationer

Fritidens værdigrundlag ligger i naturlig forlængelse af skolens værdigrundlag.

Overordnede regler: Respekter et ”STOP” og vær støttende i din kontakt.

Elizabeth Haupt Jørgensen

Pædagog i Fritiden på Ærø Friskole

Randi Jepsen

Pædagog i Fritiden på Ærø Friskole

Ann Kamieth Kjær Matthiessen

Pædagog i Fritiden på Ærø Friskole

OBS!

Husk lige at sige til når I henter jeres børn
… og hvis I tager kammerater med hjem.

PRAKTISKE FORHOLD FOR FRITIDEN

Madordning

Når skoledagen slutter går børnene ind i Fritiden, hvor de tjekker ind. Kl 14 spiser vi i fællesskab eftermiddagsmad, ved det store langbord.

Tøj
Børnene skal have tøj med der passer til årstiden. Ha’ gerne skiftetøj hængende på barnets plads.

Vi har en regel der hedder: Hjul under – hjelm på! Så er det praktisk at man har sin egen hjelm med.

Busordning
Børnene bliver fulgt til bussen af en voksen kl. 15.30.

Åbningstider
Fritiden er åben ml. kl. 13.30 – 16.00 på hverdage, fredage lukker vi kl. 15.30.

Åbning i skoleferierne
Hvis I har brug for pasning i skoleferierne, så husk at meddele det til skolens kontor. Fritiden har lukket min. 3 uger i sommerferien.

Personalet består af Randi Jepsen, Elizabeth Haupt Jørgensen , Ann Kamieth Kjær Matthiessen og Pia Hansen.
Alle er engageret i skolen og har derfor et godt kendskab til børnenes dag.

Vi gør hvad vi kan for at have kendte og få vikarer, så hverdagen er tryg selvom Randi, Elizabeth, Pia eller Ann skulle være fraværende.

Kontakt
I Fritidens åbningstid kontakt: 24 97 63 10

Uden for Fritidens åbningstid – TLF: 51 16 92 20

Udmeldelse af Fritiden
Der gælder samme udmeldingsregler som i skolen. Udmelding skal ske pr. brev eller mail til aeroefriskole@aeroefriskole.dk senest ved udgangen af en måned. Ønskes barnet eksempelvis udmeldt pr. 1.maj er sidste udmeldelsesfrist den 31. marts.