Gitte Slejborg

Skoleleder og leder i FRItiden

Helle Rasmussen

Lærer, Gruppeleder Sedna

Randi Jepsen

Pædagog i FRItiden

Leif Monberg

Pedel

Roa Maltesen

Pædagog og gruppeleder Merkur

Alissa Riekötter

Køkkenleder

Helle Albertsen

Souschef & lærer

Maria Reimer Jensen

Lærer

Simone Stenderup

Lærer, Gruppeleder Mars

Elizabeth H. Jørgensen

Pædagog i Jupiter og FRItiden

Mads B. Storgaard

Lærer, Gruppeleder Venus

Anne Bothe

Lærer, Gruppeleder for Venus

Kirsten R. Jensen

Lærer

Michael Banke

Lærer, Gruppeleder Jupiter

Ann K. K. Matthiessen

Pædagog i Jorden og FRItiden

Birgitte Birkholm

Sekretær

Kivi S. La Boube

Lærer, Gruppeleder Jorden og Mars

Ida Lykkegaard

Lærer, Gruppeleder Sedna

Lotta Karlborg

Lærer, Gruppeleder Saturn

Pia Hansen

Køkken og FRItiden

Maj-Britt Pedersen

Rengøring