Grupperne på friskolen

Ærø Friskoles elever er inddelt i samlæste grupper. Grupperne startede dels som en nødvendighed, fordi der fra starten ikke var så mange elever på hvert klassetrin, dels for at styrke det sociale sammenhold på skolen, dels for at tilgodese de elever der ikke præcist følger deres alderstrin, og fordi vi ikke allesammen lærer i samme tempo.

Ærø Friskole har et bredt erfaringsgrundlag med de samlæste grupper. Vi har i tidens løb ændret og tilrettet både undervisningsformen og sammensætningen af grupperne, så de passer til vores elever og opfylder skolens sociale og faglige mål.
Samlæsning i grupper er desuden med til at eleverne knytter venskaber på tværs af alder og klassetrin.

Det fremmer fællesskab, tillid og trivsel. Det modvirker mobning og ensomhed. Grupperne og samlæsningen styrker sammenholdet på hele skolen, og er en del af skolens værdigrundlag.