Nedenfor er beskrevet, hvordan skolens værdier udmønter sig generelt i skolens liv

Følg dette link, hvis du vil se hvordan værdierne bliver omsat på de enkelte planeter:

oversigt over planeteroversigt over planeter

…der hersker en tydelig ånd af tolerance, fællesskab og omsorg mellem børnene på tværs af klassetrin og alder. Det er utrolig unikt!

FÆLLESSKAB

Fællesskabet er vores første værdi, som danner grundlag for de andre.
Klassen skal være et godt fællesskab.
Derfor har vi nogle få og enkle “klasseregler”, som føres op gennem alle klassetrin: Vi siger ja til hinanden og passer på hinanden. Vi siger stop.
Skolen skal være et godt fællesskab.
Derfor spiser alle elever og lærere sammen og synger morgensang sammen. Vi samarbejder og leger på tværs af aldersgrupper. Skolen forbliver en lille skole, så fællesskabet fortsat er overskueligt og alle kender alle.
Forældre forventes at deltage i og bidrage til skolens fællesskab.
Derfor er der en månedlig rengøringsdag, som gør, at man lærer hinanden at kende og holder skolepengene nede, så Ærø Friskole er en mulighed for så mange som muligt. Det er altid en god ide at tage børnene med. Rengøringsordningen ledes af rengøringsbosserne, som er frivillige forældre.
Skolen har 2 fælles arbejdsdage om året fra kl 9-12 (efterår forår), som slutter med et fælles måltid og altid er hyggeligt.
Lokalsamfundet. Vi er bevidste om, at vi bor på en ø med de muligheder og udfordringer, det giver.

TRYGHED

Elev/elev. Alle skal være trygge og ingen skal udsættes for mobning.
Det sikrer vi ved at de ovenstående “klasseregler” løbende tages op i “klassens tid”, hvor de tilpasses de enkelte grupper. Vi bruger sætningen “Husk tid og sted” og snakker betydningen igennem på de enkelte planeter. Eleverne støttes i at bruge respektfuldt sprog, og at der er tid og sted for sprogbrug.
Lærer/elev. Relationen skal være præget af en gensidig god og respektfuld tone blandt alle.
Man skal turde at lave fejl, for det lærer vi af. Eleverne skal have følelsen af at blive ”set” både socialt og fagligt.
Undervisningsmiljøet evalueres årligt af både lærere og elever, dette danner blandt andet grundlag for udviklingen af skolen.
Forældre/lærere/ansatte/skoleleder/bestyrelse. Kommunikationen herimellem skal være præget af åbenhed.
Det sikrer vi ved at man skal gå til rette vedkommende, hvis man har noget på hjerte.
Forældre kan altid gå til læreren og få afsat tid til en snak eller eventuelt følge en undervisningstime efter aftale.
Se kontaktoplysninger her på siden under KONTAKT.

TRIVSEL

Når eleverne er en del af et stærkt og rummeligt fællesskab og føler sig trygge til at være dem de er, vil trivslen ofte være høj. Andre faktorer spiller dog også ind – at de fysiske rammer er i orden (hvilket vi arbejder på), at de får god mad, samt at de i undervisningen bliver stimuleret fagligt.
De fysiske rammer er vigtige. Vi er så heldige, at vandhul og strand er tæt på og at vi er
placeret midt i en tryg og smuk lille by.
Der arbejdes også på, at skolegården bliver mere indbydende og stimulerende.
Skoledagene er korte, så vi undgår trætte, udkørte elever og så de har mulighed for at have et rigt fritidsliv med diverse fritidsaktiviteter, leg mm.
Madordning. Køkkenet er skolens varme hjerte. Både elever og lærer spiser frokost sammen på skolen. Maden bliver lavet efter levnedsmiddelstyrelsen anbefalinger, den er varieret, årstidsbestemt og vi forsøger at undgå madspild. Vi bestræber os på, at så meget af maden, som budgettet tillader er økologisk, og vi køber råvarer i lokalt butikker.
Forældre kan aftale med køkkenet, at der tilbydes vegetarmad og lægeligt anbefalede diæter til deres børn. Eleverne er på skift med på madholdet, hvor de deltager i madlavningen og oprydning efter frokosten.

LÆRING

Vi mener at alle de forudgående værdier giver den optimale baggrund for læring: At trygge børn, der trives fordi de er i et rummeligt fællesskab, lærer bedst. Desuden mener vi, at følgende begreber er vigtige for at den optimale læring kan finde sted:
Nysgerrighed er vigtig at bevare og stimulere igennem hele skoleforløbet.
Det gør vi ved at dyrke samtalen helt fra de små klasser og have en undersøgende tilgang til diverse emner i undervisningen.
At kunne finde ro i sig selv er vigtig for at kunne koncentrere sig og have overskud til andre (og sig selv).
Derfor har vi fokus på det, og vi inddrager i de mindre klasser forskellige metoder for at hjælpe det på vej, enten i form af yoga, massage eller lignende.
Den kreative/praktisk/musiske tilgang er vigtig, fordi vi lærer bedst, når vi bruger flere sanser.
Derfor søges det at integrere den kreative/praktisk/musiske tilgang i fagene, samt at prioritere emneuger, teaterforestillinger samt samarbejdsprojekter med diverse kunstnere.
Og derfor har vi fælles morgensamling med sang hver morgen.
Bevægelse er vigtig, fordi det stimulerer indlæringen.
Derfor er der fokus på, at eleverne får rørt sig i løbet af skoledagen, både i undervisningen, og i form af obligatoriske udefrikvarterer.
Differentieret undervisning er nødvendig for at alle elever får de rette faglige udfordringer.
Samlæste klasser På Ærø Friskole er 0. og 1. klasse slået sammen til Merkur, 2. og 3. til Venus, 4. og 5. til Jorden, 6. og 7. til Mars og 8. og 9. er slået sammen til Jupiter. De samlæste klasser giver, for nogle elever, en større mulighed for at finde sammen med nogen på eget niveau. Der vil også altid være nogle, som er kulturbærere i gruppen, hvilket er positivt for de overgange, der opstår når planeterne omgrupperes efter sommerferien.
Lektier kan sikre en god kontakt mellem skole og hjem og give en følelse af at ”Øvelse gør mester”.
Derfor gives der lektier på friskolen, når det giver mening, dvs. kun som repetition af allerede indlært stof eller som opgaver, man kan have gavn af at tænke over og drøfte derhjemme.
Karakterer kan give nogle elever præstationsangst og er i mange tilfælde ikke fyldestgørende for at give indtryk af en elevs præstation. Der er dog fordele ved at have karakterer med fra en afgangseksamen, da man ellers vil skulle gå op til prøve på en eventuel videregående uddannelse.
Derfor har vi afgangsprøver, men vi giver ikke karakterer før 9. klasse.

LIVSMOD

Forældrene siger:

“ Vores oplevelse er, at man er meget optaget af at det enkelte barn trives. Det har hjulpet vores søn til at blive glad for at gå i skole og til at være stolt af sin skole. Han oplever at Ærø Friskole er og kan noget ganske særligt. Det synes vi den kan. Bliv ved med det!”

“…mine børn smiler og glæder sig til at komme i skole HVER eneste dag!! :-)”

“Fælles engagement og ligeværd. At det er en lille skole og alle kender alle.”

“…der hersker en tydelig ånd af tolerance, fællesskab og omsorg mellem børnene på tværs af klassetrin og alder. Det er utrolig unikt!”

“Det er oplevelsen af at eleverne passer på hinanden. At store og små børn er sammen. Samlingen, der er hver morgen. At alle kender lidt til hinanden. Den frihed og glæde som ens barn oplever og lysten til at komme i skole. De korte skoledage gir så meget rum til bare at være barn eller bare at være ung. At skolen er lille. At der er plads til forskelligheder. Og at kontakten mellem alle der færdes på skolen er meget mere tilgængelig.”

“Sammenholdet, nul mobning, glade børn, der er respekt for de små elever og de små har respekt for de store, frihed til at være sig selv og man er børn i lang tid, ingen pres med det rigtige mærketøj og mobiltelefoner, god stemning.”

“En hjemlig følelse”

“Fællesskabet og madordningen, at det er en lille skole, at man som forældre har reel, stor indflydelse og at man møder en masse skønne mennesker, store og små, gennem skolen.”

“At børnene i høj grad har plads til at være sig selv. Der er en høj grad af tolerance, som jeg tror er sjælden, og det er en gave for vores børn. Jeg tror at en god skolegang kan forme en grundtone i livet senere hen, og det synes jeg, skolen gør. “

“Det bedste er, at vi har en glad unge, der gerne vil i skole hen til sine venner og yndlingslærere og livretter, og at hun får oplevelsen af at være stolt, når hun har lært noget nyt”

“Hele måden den er bygget op på med holdninger og sammenhold. Det bedste efter min mening er at børnene først og fremmest får aktiveret deres kreativitet, styrket deres hjælpsomhed og sammenhold.”

“Det bedste ved friskolen er, at der såvidt muligt er plads til alle typer børn (man kan ikke komme trekantede børn ned i firkantede huller) skolens rummelighed og engagement i børnene er beundringsværdigt, da det desværre ikke er en selvfølge længere!!”

“Lærerengagementet og deres stillingtagen. Fokusering på fælles aktiviteter og tværfaglige projekter udenfor klasseværelset, samt den kreative ånd.”

“Morgensang, fredagsdans, sammenhold på kryds af alder”

“Plads til at være den man er!”

“Der er altid en glad stemning”

“At børnene trives og at de samtidig udvider deres horisonter”