Undervisningsmål

 

På Ærø Friskole danner fælles mål for folkeskolen grundlag for undervisningen:

Skolen er i gang med at beskrive egne delmål. Det er et spændende og omfattende arbejde.

Fra 2.klasse undervises der i engelsk og historie.

Udover de almen kendte fag undervises der fra 6.klasse i filosofi. Hver andet år har vi onsdage undervisning på tværs af aldre, hvor eleverne er inddelt i musik- , drama- , medie- og kreagrupper , som alle arbejder frem mod en fælles forestilling i foråret.

I 6.- 9. klasse arbejdes der projektorienteret i en humanistisk og en naturvidenskabelig blok.

Praktikker og brobygning bliver gennemført på lige fod med folkeskolen.