Undervisningsmål

Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

På Ærø Friskole forberedes eleverne til folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Vi anvender de samme fagplaner og slutmål som folkeskolen.

Fagplaner for de enkelte fag findes på følgende link.

Fra 2.klasse undervises der i engelsk og historie. Fra 4. klasse undervises der i tysk.

Udover de almen kendte fag undervises der fra 6.klasse i filosofi. Hver andet år har vi onsdage undervisning på tværs af aldre, hvor eleverne er inddelt i musik- , drama- , medie- og kreagrupper , som alle arbejder frem mod en fælles forestilling i foråret.

Praktikker og brobygning bliver gennemført på lige fod med folkeskolen.