Merkur

En tidligere Merkur elev udtrykte det nogenlunde således:

Skolen er som en kæmpe bog.
Merkur er første side.
Vi elever er bogstaverne, vi lærer af at blive læst af lærerne...

Merkur nyder vi godt af at have basis og første klasse sammen. Merkurs særegne kultur, bliver helt naturligt givet videre til de nye børn af de gamle elever. Vi er bevidste om at Merkur er indgangen til skolelivet-forhåbentligt et sprudlende et og lægger derfor stor vægt på, at årene i Merkur giver tryghed, gode skole-vaner og forhåbenligt et spirende livsmod.

Fællesskab: Når de nye elever starter i basis klasse, bliver de mødt af en “Velkomstven” fra 1. klasse, som de i starten også sidder ved siden af i Merkur og til spisning. Velkomstvennen skal hjælpe den nye med at føle sig godt modtaget men også små-praktiske ting som, hvor er det nu toilettet er? Hvor er det frugten står?, Hvad skal jeg når det ringer?….

Vi værdsætter fælleskabet i Merkur, og har en “Fællestime” hver morgen, hvor vi har de samme meningsfulde rutiner som skaber tryghed og fremmer trivslen. I fællestimen har Merkur sin egen “samling”, hvor vi sidder i rundkreds, ser hinanden og har fokus på dagen og hvad der rør sig i børnene. Vi skaber rum for at have lyst til at fortælle og træning i at lytte til de andre.

 Læring i Merkur

 

For denne aldersgruppe foregår læring og erfaring igennem fantasi, sansning, oplevelse og leg. Jo mere læringen kan komme til hjernen igennem en sansning igennem kroppen jo bedre.

Vi arbejder med en kreativ og sansende tilgang til undervisnings-stoffet, når det er muligt og oplagt.

I perioden august-november, og perioden marts-juni, tager vi hele onsdagen på OnsdagsNaturen. Vi tager på opdagelse i den Ærøske nær- natur/kultur, og vi tager på opdagelse i legens land, når børnene kan give den gas ved stranden og skoven/Lunden. Vi har primært naturfaglige fokuspunkter, tid til leg og sansemotoriske oplevelser (som at soppe, også i efteråret, gå på tang med lopper i og gå på skarpe/hårde sten) 

Det gælder om at gribe og udfordre den fantastiske nysgerrighed, spontanitet og appetit på at lære nyt, som børnene kommer med, når de starter i skole.

 

Dette bestræber vi os på i Merkur, bl.a. ved at

 • Opøve børnenes evne til at være fag-detektiver, så de trænes i at være problemløsere
 • Arbejde i længere perioder med et overordnet emne, som vi i fællesskab kan dykke ned i.
 • Tage børnenes evner og viden alvorligt
 • Tage ud i naturen og indsamle og undre os over naturfaglige sammenhænge og  fænomener.

 

Vi er bevidste om at børn lærer på forskellige måder, og i forskellige tempi og at vi derfor skal give flere lærings-veje til et givent emne. Vi arbejder med selvsikkerhed hos individet og rummelighed i gruppen ved blandt andet, at eleverne udtrykker sig gennem sang og dans i yoga, nærhed og omsorg i massage og elevernes selvfølelse i krea. Dansk og matematik er opdelt i basis klassen og 1.klasse. Der vil for alle være ca.en dansk og matematik time dagligt, undtagen onsdag hvor vi er afsted, her vil vi også arbejde med færdigheder og begreber fra begge fag!


 

Merkurs kultur

Med inspiration i den danske filosof Løgstrups tanker: Om at det er i mødet med hinanden at vi bliver til,
så er det grundlæggende fundament i Merkur at vi ser hinanden og at vi hver især har betydning for hvordan den andens dag bliver.

Vi møder hinanden med tillid til, at blive mødt som et menneske med værdi.

Vi har også en anden rød tråd, den hedder “For at kunne blive behandlet lige må vi behandles forskelligt.” Vi gør meget ud af at fortælle børnene at alle er forskellige, har brug for forskellige ting og lærer forskelligt.

Vi bruger vores tre gyldne regler, som en ramme for et trygt og inkluderende fællesskab og for at have et fælles sprog, i forhold til konflikter. Når vi har de tre gyldne regler, så behøver vi ikke andre regler for samvær!


Merkurs tre gyldne trivselsregler:

 1. Husk at sige “stop”, når nogen går over dine grænser og husk at mærke efter når de gør det.
 2. Husk at respektere de andres stop.
 3. Vi siger ja til hinanden – ingen skal udelukkes i lege og fra fælleskabet.

 

Merkurs huskere til forældrene

 • Kontaktinfolotta@aeroefriskole.dk. Forvent svar indenfor 2 dage.
 • Fravær: Er dit barn syg/holder fri, så mail til Lotta lotta@aeroefriskole.dk. Ved fri i mere end 2 dage, skal dit barn bedes fri hos skolelederen på skoleleder@aeroefriskole.dk
 • Kriser m.m.: Hvis I, i familien oplever kriser, det kan være skilsmisse, sygdom m.m. så er det en stor hjælp for jeres barn og os hvis I fortæller os det, så vi bedre kan forstå eleven og kan være der for at hjælpe! Det samme gælder hvis en forælder er ude og rejse i længere tid, informer os, så vi ved hvad der foregår i elevens liv.
 • Fødselsdage i Merkur: Vi opfordrer ud fra Merkurs fællesskabsværdier, at der bliver inviteret til fødselsdage ud fra ”Alle eller køn-princippet”. Skriv altid en fødselsdagsmail (ud over evt. invitationskort til uddeling i klassen) – for det er kun fredag tasken kommer med hjem og bliver tømt! 
 • Garderoben: Der skal være ekstra tøj i dit barns garderobe-kasse, og husk at rydde op i garderoben løbende – børnene vokser og vejret ændrer sig!- Fra efterårsferien og frem til påske bruger vi indesko indendørs. Husk navn i tingene! 
 • Onsdags-Naturen: Hver elev skal være klar til at komme på OnsdagsNaturen, hvor vi er ude hele dagen, dette kræver tøj efter vejret, en god turtaske og en drikkedunk. Skolen sørger som altid for maden. Det er en god ide at lade turtasken blive på skolen. Vi sørger for at fylde og tømme drikkedunkene!
 • Legeaftaler: Legeaftaler skal ikke laves i skoletiden, men må laves hjemmefra! 
 • ”Skoletid” i weekenden: Fredag får alle elever tasken med hjem til oprydning. Kig i bøgerne og tag en snak med jeres barn om hvad de har arbejdet med. Jeres interesse betyder alverden for børnenes indlæring! Lav ikke frem i bøgerne

Husk at “Foldegemmeren” skal tømmes og penalhus gøres klar til næste uge.

Vi forventer at penalhuset indeholder mindst to spidse blyanter og et viskelæder og en blyantspidser! 

Husk tasken med i skole mandag!  

Lotta Karlborg – gruppeleder i MerkurMerkur-03