Skoleleder orienterer forældrerådsrepræsentant om ny familie og forældrerådsrepræsentant tager kontakt til denne.

Til mødet som med fordel kan afholdes på skolen, orienteres der om de krav / forventninger der er til skole elevernes forældre.

– Rengøring

Forældrene indgår i skolens rengørings-turnusordning, som sikrer, at hele skolen bliver gjort ren hver weekend og hovedrent to gange årligt. Forældrene er delt ind i forskellige grupper der organiseres af forældre (rengøringsbosser). Forældrerådsrepræsentanten orienterer om hvilken gruppen de nye forældre er kommet i, hvilket område de har fået tildelt, samt viser hvor rengøringsartikler etc. står.

– Årlige traditioner og aktiviteter

Der orienteres om fællesspisning, fastelavn og dimission/sommerfest.

– Ramme for fødselsdage og evt. andre aftaler der gælder for den enkelte gruppe.

– Forældrerådets opgave – Der orienteres om forældrerådets opgave.

– Engagement

Der orienteres om at ligesom vores børn er forskellige, er vi som forældre forskellige og på friskolen er det mange måder at vise sit engagement på. Alle byder ind med det de kan og har af muligheder. Hvis man er god til f.eks. computere, svinge en hammer eller bage kager har man mulighed for at gøre en forskel i sit (sine) børns skolegang. På arbejdsdage og til andre arrangementer er forældrenes engagement en vigtig forudsætning for, at friskolen er et godt sted at være.