At vi er en FRIskole, betyder ikke at vi er frie til alt, men at vi har lov til at gøre tingene anderledes og det gør vi!

Vores udgangspunkt er børnene, deres liv og læring – både fagligt og socialt.

Vores klasser er samlæste. Det giver et stort potentiale i fagligheden, da eleverne kan lære af hinanden og ikke stagnerer på et givent klassetrin.

I vores undervisning tager vi højde for modenhed, motivation og selvværd. Skemaet er tilrettelagt, så der er rum og tid til det.

Vores kerneværdier er trivsel, glæde og tydelighed.

Skemaet skaber rum for faglighed, kreativitet og fordybelse – undervisningen skal give mening, den skal uddanne og danne til hele livet. I trygge rammer gives der rum for udfoldelse og selvstændiggørelse. Undervisningen skal bevare/styrke evnen til at undres og lede frem til en erkendelse af eget potentiale, fremme lysten til at skabe og give evnen til at lede sig selv.
De skal, hver på deres måde, evne at tage del i nutidens og fremtidens samfund og drage ansvar for hinanden og sig selv.

Vores opgave er at undervise – at vise undere. Hver elev bringer deres egen historie med, den skal læses omhyggeligt og fortælles med nænsomhed. Så lysten til at lære bevares!

I Merkur (0.-1.klasse) er de nysgerrige men stadig lidt tilbageholdende. Skolen er en ny verden som skal indtages, der er mange nye ting at forholde sig til.

I Venus (2.-3.kl.) er de nysgerrige efter at gå på opdagelse i omverdenen. De er fulde af lyst til at lære og evner kunsten at undres til fulde.

I Jorden (4.-5.kl.)blomstrer lysten til at lære. De er åbne, nysgerrige især på hinanden og begynder at erfare sig selv gennem andre. De er sårbare og stærke på samme tid.

I Mars (6.-7. kl. )er der ofte en forstærket selvcentrering, udsigten til omverdenen bliver for en stund lukket ned, til fordel for en indre rejse.

I Jupiter (8.-9.kl.) vender eleverne tilbage fra ”rejsen”. De har nu fordøjet de sidste mange års viden og visdom og er kommet til spændende konklusioner, som de er klar til at prøve af i den virkelige verden godt hjulpet at de stadig trygge rammer i skolen.

Vores skemaer er bygget op om pædagogiske og fagdidaktiske erfaringer.
• Der er to lektioners idræt hver uge fra 2.klasse. Herudover prioriterer vi bevægelse som yoga og massage.Den yngste gruppe har bevægelse, som dækker over lege(social træning) gåture, indendørs og udendørs lege.

• Læring forudsætter fordybelse, gentagelse og tid til forskellige læringsmetoder og tilgange.

• Så vidt som muligt, så har gruppelederen i Venus, timer i 1. kl. gennem hele skoleåret. Derved har læreren og eleverne de bedste forudsætninger for at lærer hinanden at kende socialt og fagligt, så overgangen fra Merkur til Venus bliver så tryg og ukompliceret som muligt.

• I Merkur lægges skemaet, så vidt som muligt, ud fra at det er de to lærere i Merkur teamet som har alle timer i gruppen. Det giver genkendelighed i hverdagen og sikrer trygheden og den sociale trivsel.
Når børnene er faldet godt til og teamet skønner at det giver mening, så deltager de også i andre af skolens fælles aktiviteter.

• Vi søger inddragelse af Ærøs lokale ressourcer både i form af natur og mennesker, da det er vigtigt, at vide hvad vi kommer fra og af.

• Det er vigtigt, at vores elever lærer at give udtryk for deres behov, kan glædes på egne og andres vegne, bliver udfordret fagligt og set, som de mennesker de er.

• Opnår en bevidsthed af deres kunnen og det de gerne vil og ikke mindst evner at accepterer, at det tager tid.

• At de udfordrer sig selv og er bevidste om deres egen rolle i læringsrummet – at de bidrager både til egen og andres læring.

• At de opnår en grundlæggende tillid til, at alt kan lade sig gøre på rette tid og sted – og at vi er her for dem.

• At de selv er i stand til at løse konflikter på en konstruktiv måde.

• At de kan lytte til sig selv og andre.

Vi evaluerer i form af undervisningsmiljøundersøgelser i samarbejde med skolens elevråd, Mælkevejen.

Vi benytter faglige tests i dansk og matematik.

Kort sagt: “Det handler om at blive set – se andre og sige ja!”