På Ærø Friskole er der tradition for at forældrene er med til at skabe de gode oplevelser for børnene, udenfor skoletiden. Dette være sig fester for klassen, LegAftenhyggeNattesnak, fællesspisninger mm. Har du, som forældre, en god ide til et arrangement fælles eller klassevis, er du altid velkommen til at tage kontakt til skolelederen eller dit barns gruppeleder.