Karaktergennemsnit og videre udd.forløb

Oversigt over Ærø Friskole elevers karaktergennemsnit og videre uddannelses forløb Link til UVM