Priser i Fritiden

Klippekort
Betaling for “Fritiden” foregår med klippekort.

En morgenpasning koster 1 klip og en eftermiddagspasning koster 2 klip.

Alle elever fra Basis – 3. kl. opkræves 1 klippekort i august og september. Ubrugte klip refunderes efter skoleåret.

1 klip koster 30 kr. og der bliver opkrævet 20 klip i august og 20 klip i september.

Klippekortet opbevares i Fritiden og pædagogerne sørger for at ”klippe”, når barnet møder ind.

Pasning i sommerferien 
I ferierne koster det omkring 500 kr. pr. uge, uanset antal dage der bruges.
Opkrævningen sker ved tilmelding til ferierne og pengene refunderes ikke.

Prisen reguleres årligt, kontakt skolesekretær for nærmere info.

Det er en stor hjælp at I melder ind i god tid, hvis I har brug for feriepasning.