Priser i Fritiden

Første barn koster 1019 kr. pr. måned.
Andet barn koster 860 kr. pr. måned.
Tredje barn er gratis.

Der betales for i alt 11. måneder (minus juli).

Morgenpasning
Har I brug for fast morgenpasning koster det 283 kr. ekstra pr. måned.

Madordning
Madordningen er obligatorisk og koster 114 kr. pr. måned.

Klippekort
Hvis I kun har brug for pasning en gang imellem er det muligt, at købe klippekort til Fritiden.
Kortet købes på skolens kontor og koster kr. 283 for 10 klip .

En morgenpasning koster 1 klip og en eftermiddagspasning koster 2 klip.

Alle elever fra Basis – 3. kl. opkræves 1 klippekort i august og september. Ubrugte klip refunderes efter skoleåret.

Klippekortet opbevares i Fritiden og pædagogerne sørger for at ”klippe”, når barnet møder ind.

Pasning i sommerferien 
I ferierne koster det  495 kr. pr. uge, uanset antal dage der bruges.
Opkrævningen sker ved tilmelding til ferierne og pengene refunderes ikke.

Det er en stor hjælp hvis I melder ind i god tid, hvis I har brug for feriepasning.