Priser i Fritiden - august 2017

Første barn koster 955 kr. pr. måned.
Andet barn koster 716 kr. pr. måned.
Tredje barn er gratis.

Der betales for i alt 11. måneder (minus juli).

Morgenpasning
Har I brug for fast morgenpasning koster det 260 kr. ekstra pr. måned.

Madordning
Madordningen er obligatorisk og koster 106 kr. pr. måned.

Klippekort
Hvis I kun har brug for pasning en gang imellem er det muligt, at købe klippekort til Fritiden.
Kortet købes på skolens kontor og koster kr. 260 for 10 klip .

En morgenpasning koster et klip og en eftermiddagspasning koster to klip.

Klippekortet opbevares i Fritiden og pædagogerne sørger for at ”klippe”, når barnet møder ind.

Priser i Fritiden
Pasning i skoleferierne
I ferierne koster det 465 kr. pr. uge, uanset antal dage der bruges.
Opkrævningen sker ved tilmelding til ferierne og pengene refunderes ikke.

Det er en stor hjælp hvis I melder ind i god tid, hvis I har brug for feriepasning.