Vi har som andre skoler samarbejde med PPR i Svendborg. Nedenfor kan du finde praktisk oplysninger om PPR og de forskellige medarbejdere vi samarbejder med.

Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

www.pprsvendborg.dk

E-mail: ppr@svendborg.dk

Centrumpladsen 7, 2. sal, 5700 Svendborg

Tlf. nr.: 62 23 45 45

PPR-leder Hans Jørn Søberg, hans.soeberg@svendborg.dk, tlf. 62 23 45 24

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år.

Personale der betjener skolen:

Psykolog: Camilla Silowitz, camilla.silowitz@svendborg.dk, mobil tlf. 23 74 07 73. Primære opgaver er at yde konsultativ psykologisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen i forhold til børn og unge med særlige behov, samt at foretage psykologiske undersøgelser og vurderinger. Psykologen deltager fast i skolens “Onsdagskonferencer” (konsultative interne møder) og tværfaglige møder.

Tale-høre konsulent: Ulla Dirksen, ulla.dirksen@svendborg.dk, mobil tlf. 23 46 41 97.  Primære opgaver er at yde konsultativ tale-høre pædagogisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen, samt at foretage talesproglige undersøgelser og vurderinger i forhold til børn og unge med tale-høre og sproglige vanskeligheder. Tale-høre konsulenten deltager ad hoc i skolens “Onsdagskonferencer” (konsultative interne møder) og tværfaglige møder.

Specialundervisningskonsulent: Steen Polk, steen.polk@svendborg.dk, mobil tlf. 30 10 71 47. Primære opgaver er at yde konsultativ pædagogisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen i forhold til børn og unge med særlige undervisningsbehov, samt at foretage pædagogiske undersøgelser og vurderinger.

Læsekonsulent: Dorte Thue Hansen, dorte.hansen@svendborg.dk, mobil tlf. 30 10 71 37. Primære opgaver er at yde konsultativ pædagogisk bistand til forældre, lærere, elever og skoleledelsen samt at foretage læsepædagogiske undersøgelser og vurderinger.

Skolesocialrådgiver: Anya Østergaard, ano@aeroekommune.dk, tlf. 63 52 50 00 og Helle Birgitte Mortensen, hbj@aeroekommune.dk tlf. 63 52 50 00 . Deltager i sagsbehandlingen i enkeltsager. Er koordinerende i forhold til visitation, undersøgelser og opfølgning af elever.

Skolesygeplejerske: Dorte Lindberg Madsen, dlm@aeroekommune.dk, tlf. 63 52 50 00.

SSP-medarbejder: Maria  Brygger Mortensen, mbm@aeroekommune.dk, tlf. 51 77 91 07

Onsdagskonferencer (tværfagligt møde, ca. 10 møder årligt). Afholdes hver anden onsdag, dog ikke i juli og december. Deltagere: skoleledelse, lærere og vejledere fra skolen, socialrådgiver fra Familieafdelingen, psykolog, skolesocialrådgiver, specialundervisningskonsulent, sundhedsplejerske, læsekonsulent ad hoc og tale-høre konsulent ad hoc. På mødet kan drøftes problemstillinger og tiltag for det enkelte barn/unge/familien.

 

Redigeret d. 27. januar 2020