Med baggrund i kvalitetsstandarden og erfaringer fra Konsultative Interne Møder (K.I.M.), har PPR udformet praksisnære minikurser for personaler i dagtilbud og på skoler.

Dette for at understøtte inklusionsarbejdet i dagtilbud og på skoler.

Minikurserne har en varighed af 2-6 timer.

I kan henvende jer til PPR, hvis I er 6-8 personer, som ønsker minikurset hos jer. Herefter vil I blive kontaktet af PPR-personale, som gennemfører kurset, og I laver en konkret aftale.

Hvis I er 1-4 personer, som ønsker ét af minikurserne, er I også velkomne til at kontakte PPR, og vi samler personer fra flere dagtilbud/skoler til minikurset.

Hvis I får en idé til et muligt ”Minikursus”, kan I via K.I.M. give inspiration til PPR.

Minikurserne er tematiserede, men et kursus kan tilrettes på nogle områder, således at det bliver tilpasset jeres dagtilbud/skole.
Kursus nr. 1-3 er målrettet dagtilbud og 4-14 er målrettet skoler (kursus nr. 11 er målrettet skoler og forældre).

For at se de enkelte Minikurser – klik her: http://www.pprsvendborg.dk/minikurser

Tiltag på tværs

”Tiltag på Tværs” er et supplement til PPR’s øvrige arbejde i forhold til forældre, dagtilbud og skoler.
PPR har udarbejdet en række indsatser, som tilgodeser børn og forældre. Enten for ét barn/forældre eller for grupper af børn/forældre.

Indgangen til disse forløb er via Konsultative Interne Møder (K.I.M.). Hvis det er en indsats ift. forældre, inviteres disse til en afklarende samtale. Hvis det er en indsats ift. børn/unge udarbejdes en indstilling til PPR, hvis ikke barnet/den unge allerede er indstillet.

Det personale i PPR, som gennemfører de enkelte indsatser, tager den endelige beslutning om, hvilke børn/forældre, der kan indgå i det konkrete tilbud/intervention.

PPR tilretter og udvikler fortløbende ”Tiltag på Tværs”.

For at se de enkelte Tiltag på Tværs – klik her: http://www.pprsvendborg.dk/tiltag+p%c3%a5+tv%c3%a6rs