INDTÆGTER

Kontingenter: 23.400,00
Øvrige bidrag: 19.400,00
Arrangementer: –
Indsamling Ærøskøbing Bageri: 1.004,00
Renter: 81,07
Diverse: 0,00
INDTÆGTER I ALT 43.885,07

UDGIFTER
Overførsel og udlæg Ærø Friskole
Gulvvasker: 9.375,00
Støvsugere: 3.000,00
Vinterklatregrej: 2.125,00
Rengøringsartikler: 96,00

Annoncer, papir, porto m.m.: 749,50
Arrangementer, møder: 348,09
Gebyrer, kontoudskrifter m.m.: 509,00
Diverse: 0,00

UDGIFTER I ALT 16.202,59

Årets overskud 27.682,48