[bra_dropcaps style=”dropcap1″]D[/bra_dropcaps]en spørgeskemaundersøgelse, som danner grundlag for vurderingen, har været frivillig for eleverne og er foretaget på en helt almindelig travl skoledag.

Der er selvfølgelig besvarelser, som bærer præg af, at eleven har haft en ”dårlig dag” – men fordi resultaterne af de forskellige spørgsmål krydres med elevernes kommentarer undervejs, må læseren forventes at sætte sig ind i elevens univers, når vi voksne nu beder dem om indblik i deres verden og deres undervisningsmiljø.

Til sammenligning forefindes også tallene fra den sidste undervisningsmiljøvurdering fra januar 2009 (med rødt) sammen med de nye tal.
Det er elever i NordVest (3. og 4. klasse), Vest (5. og 6. klasse), Øst (7. og 8. klasse) og Syd (9. og 10. klasse), som deltager i undersøgelsen.

I Syd deltager 10 elever ud af 17 – altså 70%
I Øst deltager 11 elever ud af 13 – altså 84%
I Vest deltager 6 elever ud af 9 – altså 66%
I NordVest deltager 11 ud af 14 – altså 78,5%

Ud af eleverne i ovenstående årgange deltager i alt 74,5%
Der er lavet en separat – og mere enkel – vurdering for Nord (0. – 2. klasse) sidst i teksten. Hele Undervisningsmiljøvurderingen UMV 2011 

.