Undervisningsmiljøvurderingen for 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med skolens elevråd.

Elevrådet har stået for den efterfølgende bearbejdning og som i Undervisningsmiljøvurderingen for 2011 er tallene sammenholdt med tidligere år. UMV 2014

Elevinddeling:

Øst 6.-8.kl (nuværende Mars + Jupiter)

Vest 4.-5.kl (nuværende Jorden)

Nordvest 2.-3.kl (nuværende Venus)

Nord, Basis og 1.klasse (nuværende Merkur) har besvaret en sammenlignelig miljøvurdering som grundet alderstrinnet er adspurgt og besvaret med smiley´er.

Der tages afsæt i vurderingerne i den tilbagevendende evaluering, som fortsat skal sikre et godt miljø for vores elever samt at der sker forbedring af de områder som vurderingerne peger på alt sammen i tæt samarbejde med elevrådet.